Viestinnän ostajan opas

Yritykset, järjestöt ja muut yhteisöt tarvitsevat tehokasta viestintää menestyäkseen omissa ydintoiminnoissaan. Viestintätoimistot ovat olemassa tarjotakseen asiakkailleen lisäresursseja ja viestinnän monipuolista erikoisosaamista.

Tarve ulkopuolisen viestintäosaamisen ostamiseen voi lähteä strategiselta, taktiselta tai operatiiviselta tasolta. Lähtökohtana voi olla tarve suunnitella yhteisön viestintää yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa. Viestintätoimistosta löytyy asiantunteva keskustelukumppani pohtimaan jo sitäkin, olisiko yhteisön toiminnan ja ajankäytön kannalta järkevämpää jakaa työt omien ja ulkopuolelta ostettujen resurssien kesken. Toimistoissa on viestinnän eri osa-alueisiin erikoistuneita ammattilaisia.

Oheisessa Viestinnän ostajan oppaassa käydään perusasiat läpi. Voit ladata pdf-muodossa alta.