Mikä ihmeen brief?

Brief eli briiffi on toimeksianto, jossa mainostaja kertoo markkinointiviestintää suunnittelevalle ja toteuttavalle toimistolle, mitä yhteistyöllä tavoitellaan. Briiffi antaa pohjan tuloksellisen markkinoinnin tekemiseen.

Hyvin tehty brief auttaa monin tavoin luovan työn suunnittelussa antamalla keskeisen tausta-aineiston suunnittelutyölle. Hyvällä briefillä myös nopeutetaan tuotantoaikataulua. Lisäksi brief auttaa merkittävästi kustannusten arvioinnissa.

Briiffi -pohjan sisällysluettelo

1. Toimeksiannon taustat
2. Tavoitteet
3. Kohderyhmä
4. Positiointi/ kilpailutilanne
5. Pääväittämä/ syy valita/ kilpailuetu
6. Haluttu vaikutus kohderyhmässä
7. Pakolliset elementit
8. Aikataulu ja budjetti
9. Muuta huomioitavaa