Toimialayhdistykset

MTL:n jäsentoimistot ovat perustaneet toimialayhdistyksiä keskustellakseen ja kehittääkseen oman erikoisalansa asioita aktiivisemmin ja hyödyntääkseen tehokaasti verkottumisen mahdollisuuksia toimialan sisällä. MTL-Viestintätoimistoilla on oma hallituksensa.

MTL-Viestintätoimistojen toimialayhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja
Alpo Räinä (Mailand Communications Oy)

Jäsenet
Christina Forsgård (Netprofile Finland Oy)
Tiina Hosiokoski (SEK)
Tero Kekki (Viestintä Oy Drum)
Pete Saarnivaara (Kaiku Helsinki Oy)
Sari-Liia Tonttila (Ahjo Communications Oy)
Tiinu Wuolio (Viestintätoimisto Medita Communication Oy)