Toimialaryhmät

MTL:n jäsentoimistot ovat perustaneet toimialaryhmiä keskustellakseen ja kehittääkseen oman erikoisalansa asioita aktiivisemmin ja hyödyntääkseen tehokaasti verkottumisen mahdollisuuksia toimialan sisällä.

MTL-Viestintätoimistojen toimialaryhmä

Puheenjohtaja

Jäsenet

  • Christina Forsgård, Hallituksen puheenjohtaja, perustaja & partneri Netprofile
  • Tiina Hosiokoski, Head of Communication SEK
  • Tero Kekki, Viestinnän suunnittelija, partneri, Drum
  • Pete Saarnivaara, toimitusjohtaja Kaiku Helsinki
  • Sari-Liia Tonttila, Vanhempi neuvonantaja, partneri Ahjo Communications
  • Tiinu Wuolio, toimitusjohtaja Medita Communication
  • Johanna Markkanen, toimitusjohtaja & partneri Myy Agency