Liity MTL:n jäseneksi.

Jäsenkriteerit

MTL-yhteisön jäsenenä voi liiton sääntöjen mukaisesti olla markkinointiviestintää kokonaisuutena tai jotain sen olennaista osatoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, joka on vakavarainen, ja jonka johto on alalla tunnetusti luotettava sekä perusteellisen alan kokemuksen ja hyvän ammattitaidon omaava.

MTL:n jäsenyritykset noudattavat yhteisiä eettisiä periaatteita työssään. MTL:n säännöt löytyvät täältä.

Aloittavilta yrityksiltä vakavaraisuuden edellytyksenä on pidetty pitkäjänteiseen toimintaan riittävää omaa pääomaa.

Jäsenmaksut 2019

MTL:n liittokokous vahvistaa jäsenmaksun määrän vuosittain. Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus vahvistettiin 29.11.2018.

Jäsentoimistojen työntekijät saavat automaattisesti käyttöönsä kaikki MTL:n yhteistyökumppanien tarjoamat jäsenedut sekä mahdollisuuden osallistua kaikkiin yhteisön kilpailuihin, koulutuksiin ja tapahtumiin joko ilmaiseksi tai jäsenhintaan.

.

MTL -jäsenmaksu

 • Kiinteä osa on 400 euroa + muuttuva osa 0,336 % vuoden 2018 palkkasummasta.
 • Hintakatto 15 000 euroa.
 • Kesken vuotta liittyneet yritykset maksavat jäljellä olevaa vuotta vastaavan osan jäsenmaksusta.

MTL -koejäsenyys

Vuonna 2019 on alle 5 vuotta alalla toimineilla yrityksillä mahdollisuus kokeilla jäsenyyttä ilmaiseksi.

 • MTL:n hallitus hyväksyy kokeilevaa jäsenyyttä hakevat yritykset hakemusten perusteella.
 • Jäsenyyteen sisältyvät kaikki muut palvelut paitsi juridinen neuvonta.

Jäsenhakemus

Hakemus osoitetaan MTL:n hallitukselle, joka kokoontuu noin kuukauden välein. Jäsenyys alkaa heti hallituksen hyväksymispäätöksen jälkeen ja kun jäsenmaksu on maksettu.

 • Yrityksen perustiedot

 • (ellei sama kuin toim. joht.)
 • (ellei sama kuin toim. joht.)
 • Tiedostotyypeistä hyväksytään seuraavat: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, psd, pdf
  Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, psd, pdf.
 • Toimiala ja toiminnan laajuus

 • (kokoaikaisiksi muutettuna)
 • (liikevaihto vähennettynä töihin liittyvillä muuttuvilla kuluilla, kuten alihankinnoilla ja muilla vastaavilla ostoilla)
 • (yrityksen edellisen kalenterivuoden ennakonpidätyksen alaisia työntekijöille maksettuja palkkoja luontoisetuineen.)
 • Yrityksen toimiala

 • Jäsenyyden valinta

 • Vakuutukset

  Ks. säännöt täältä: 1/2 Tausta ja arvot ja 2/2 Sidosryhmät
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.