Kehity viestintäkonsultin ydintaidoissa: konsultatiivisissa menetelmissä, työpajojen vetäjänä sekä viestintäpalveluiden myynnissä ja hinnoittelussa.

 • Ajankohta: 13.2.2020 – 24.3.2020
 • Paikka: Helsinki
 • #intohimonaviestintä #mtl_ry

Ilmoittaudu

Kenelle Viestintäkonsultin koulutusohjelma sopii?

Viestintäkonsultin koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit vastuullisessa viestintäkonsultin tehtävässä tai olet siirtymässä sellaiseen.

Viestintäkonsultin koulutusohjelman lähipäivät

Koulutusohjelmassa keskitytään neljään viestintäkonsultin työn keskeiseen osa-alueeseen napakalla otteella. Niiden teemat ja ajankohdat ovat seuraavat:

 • Moduuli 1: Konsultatiiviset menetelmät, to 13.2.2020 klo 9–12
 • Moduuli 2: Työpajatyöskentelyn ohjaaminen, ti 25.2.2020 klo 9–12
 • Moduuli 3: Viestintäkonsultin myyntitaidot, to 12.3.2020 klo 8.30–12.30
 • Moduuli 4: Arvopohjainen hinnoittelu, ti 24.3.2020 klo 9–12 Lähipäivät pidetään Helsingissä Töölönlahden koulutuskampuksella osoitteessa Mannerheimintie 15. Aamukahvia on tarjolla aina puoli tuntia ennen koulutuksen alkua.

Infor toteuttaa koulutusohjelman yhteistyössä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n kanssa.

 

Ilmoittaudu

Viestintäkonsultin koulutusohjelman sisällöt

1. Moduuli: Konsultatiiviset menetelmät

Konsultatiivinen työskentely asiakasrajapinnassa. Teemoja työstetään case-tilanteiden ja esimerkkien avulla.

 • Viestintäkonsultin roolin kirkastaminen – vastuut ja valtuudet
 • Mitä viestintäkonsultilta odotetaan?
 • Konsultin intuitio – voiko siihen luottaa?
 • Asiakkaan odotusten hallinta – oletukset ja itsestäänselvyydet esiin

Konsultatiiviset työskentelytavat: työvälineiden kirkastaminen

 • Aktiivinen kysymystekniikka – kysyminen on kuuntelemista
 • Katalysoivat, haastavat ja diagnosoivat kysymykset
 • Aktiivisuus ja näkemyksellisyys – mitä ja milloin?
 • Ideointi, innostaminen ja sitouttaminen
 • Positiivinen asiakaspuhe – missä on onnistuttu, fokus yhteisiin onnistumisiin

2. Moduuli: Työpajatyöskentelyn ohjaaminen

Kuulijasta toimijaksi – Työpajatyöskentelyn ohjaaminen

 • Miksi ja milloin työpajatyöskentelyä kannattaa käyttää?
 • Osallistaminen mahdollistaa sitoutumisen
 • Sisällön ja toimintatapojen tasapaino
 • Työpajan ryhmän dynamiikka – kuinka huomioit erilaiset toimijat?

Asiantuntijakeskustelun ohjaaminen toiminnallisilla menetelmillä

 • Tunnista tilanteet tavoite – mitä odotat osallistujilta?
 • Tunnista oma roolisi – esiintyjä/valmentaja/fasilitaattori
 • Valitse tavoitteen mukainen tekniikka
 • Aktivoinnin menetelmiä: ideointia, ajatustenvaihtoa, prosessimalleja, pariporinoita

Työpajan hyöty esille

 • Varmista jälkihoito
 • Tee jatkosuunnitelma, jaa vastuut, muista tarkistuspisteet
 • Reflektoi tuloksia

Fasilitaattorin työkaluja: menetelmäpankkia, kokemuksia ja reflektointia

Koulutuksessa tarkastellaan ja harjoitellaan erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja pohditaan niiden hyödyntämistä työpajatilanteissa.

Ilmoittaudu

3. Moduuli: Viestintäkonsultin myyntitaidot

Viestintäpalveluiden tuloksekas myyminen

 • Oman ainutlaatuisen lisäarvon kirkastaminen omassa ja potentiaalisen asiakkaan ajatuksissa
 • Asemoituminen erittäin kilpailluilla markkinoilla ja juuri oikeisiin asiakkaisiin vaikuttaminen
 • Miten sinulta onnistuu myynnin ABC – Always Be Closing, eli miten yhdistät rohkeuden ja tilannetajun?

Asiantuntijapalvelujen tehokas myynti & Social Selling

 • Miten digitaalisuus on muuttanut asiakkaan ostoprosessia?
 • Mitä on asiantuntijuus tulevaisuudessa ja miten sinun pitäisi muuttua?
 • Sosiaalisen myynnin filosofia
 • Social Selling käytännössä – asiantuntijabrändin konkreettinen kehittäminen, verkoston rakentaminen ja prospektointi

Myyntityön suunnittelu ja tavoitteellisuus

 • Oman myyntityön suunnittelu, toteutus ja johtaminen
 • Mittaaminen ja analytiikka

4. Moduuli: Arvopohjainen hinnoittelu

Asiakasta kiinnostaa tuotteen/palvelun arvo, ei halvin hinta

 • Miten hinta vaikuttaa viestintäpalveluiden positiontiin? Entä segmentointiin?
 • Vältä ohjaamasta asiakasta hintakeskeiseksi

Asiakkaan referenssihinta ja hinnan ankkurointi

 • Ostaja vertaa esittämääsi hintaa referenssihintaan
 • Asiakkaan hintamielikuvaan vaikuttaminen
 • Hinnan esittäminen ja pitäminen myyntineuvotteluissa

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelmassa kehität valmiuksiasi toimia vaativissa viestintäkonsultin tehtävissä:

 • Kehität valmiuksiasi kaivaa esiin asiakkaittesi kannalta kriittisiä ja oleellisia haasteita, joiden ratkaiseminen vie asiakkaittesi tilannetta eteenpäin
 • Kehität taitojasi käyttää konsultatiivisia menetelmiä asiakkaittesi ongelmien ratkaisemisessa
 • Tiedostat, milloin fasilitoitu työpajatyöskentely on oikea tapa viedä asioita eteenpäin
 • Kehityt työpajan suunnittelussa ja ohjaajana
 • Saat näkemystä ja ideoita viestintäpalveluiden myyntiin ja positiivisen imun synnyttämiseen
 • Saat uusia oppeja viestintäpalvelujen kannattavaan hinnoitteluun

Jokainen moduuli koostuu pienryhmäkoulutuksesta sekä napakasta koulutusmateriaalista. Lisäksi osallistuessasi koulutusohjelmaan saat Communicare! Viestinnän tekijän käsikirjan.

Hinta

Hinta 1 690 (+ alv. 24 %)

Osallistumismaksu 1 690 € (+ alv. 24 %) sisältää koulutuksen, materiaalit, aamupalan ja taukotarjoilut. Helsingin lähipäivissä sekä Infor Pro -klubin ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja jäsenedut.

Ilmoittaudu

Infor – Intohimona viestintä

Infor valmentaa intohimolla ja vankalla osaamisella koko työyhteisöä: johtoa, esimiehiä ja asiantuntijoita menestymään sekä viestinnän ammattilaisia loistamaan työssään. Infor on osa Management Institute of Finlandia ja Soprano-konsernia.