Jäsenhakemus

Hakemus osoitetaan MTL:n hallitukselle, joka kokoontuu noin kuukauden välein. Jäsenyys (myös Paltan ja EK:n jäsenyys) alkaa heti hallituksen hyväksymispäätöksen jälkeen ja kun jäsenmaksu on maksettu.

Yrityksen perustiedot
(ellei sama kuin toim. joht.)
(ellei sama kuin toim. joht.)
Toimiala ja toiminnan laajuus
(kokoaikaisiksi muutettuna)
(liikevaihto vähennettynä töihin liittyvillä muuttuvilla kuluilla, kuten alihankinnoilla ja muilla vastaavilla ostoilla)
(yrityksen edellisen kalenterivuoden ennakonpidätyksen alaisia työntekijöille maksettuja palkkoja luontoisetuineen.)
Yrityksen toimiala
Vakuutukset