Suositus mediatunnuslukujen käyttämisestä 2014

MTL ry:n ja Mainostajien liiton suosituksen tarkoituksena on helpottaa mainostajien sekä mainos- ja mediatoimistojen saaman tiedon tulkintaa ja vähentää väärinkäsityksiä muun muassa mediavalintatilanteessa.Kasvava verkkomainonta on huomioitu sisällössä. Esimerkiksi internetin yleisömittauksissa on suositeltavaa tarkentaa, käytetäänkö eri kävijöiden laskennassa muuntokerrointa, eli ovatko kyseessä eri selaimet vai kertoimella lasketut eri kävijät. On myös kerrottava, miten muuntokerroin on määritelty.

Suosituksen peruslähtökohta on, että mediatunnuslukuja ilmoitettaessa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka on vaikuttaisi median kysyntään. Näihin tilanteisiin voidaan soveltaa myös lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Suosituksen toivotaan parantavan medioiden objektiivista vertailtavuutta. Liitot odottavat mediayhtiöiden ja -kustantajien huomioivan suosituksen käyttäessään mediatunnuslukuja markkinointiviestinnässään.