Toiminta

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten etujärjestö, jonka tehtävänä on kehittää alan yritysten toimintaedellytyksiä. MTL kuuluu Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:hon ja sen jäsenliittoon Paltaan. MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinoinnilla ja viestinnällä asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta.

MTL kattaa koko markkinoinnin ja viestinnän palveluyritysten laajan kentän. MTL jäsenyrityksiä ovat mainostoimistot, mediatoimistot, viestintätoimistot, digitoimistot sekä tapahtumatoimistot.  Jäsenyritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 1600 ja yhteenlaskettu myyntikate on noin 220 milj. euroa.

MTL pyrkii edistämään jäsenyritystensä ja alan toimintaedellytyksiä. Lisäksi MTL tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita sekä järjestää alaa kehittäviä kilpailuja, koulutusta sekä tapahtumia. MTL myös tutkii ja tuottaa toimialatietoa. MTL on jäsenenä alan johtavissa kattojärjestöissä EACA:ssa (The European Association of Communications Agencies) sekä ICCO:ssa (The International Communications Consultancy Organisation).

MTL:n strategisena tavoitteena on tehdä Suomesta markkinoinnin osaajamaa. Suomi pärjää tulevaisuudessa vain kehittämällä perinteisten toimialojen tuotteisiin ja palveluihin enemmän lisäarvoa ja investoimalla nykyistä enemmän markkinointiin ja sen osaamiseen.

MTL:n toiminnalla on pitkät perinteet. MTL perustettiin 18.11.1942 alkujaan Mainostoimistojen liitoksi.  Vuonna 1988 Mediatoimistot liittyivät MTL:ään ja vuonna 2000 nimi muutettiin Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:ksi. Vuonna 2006 Viestintätoimistojen liitto yhdistyi MTL:ään. Digitoimistoille perustettiin oma toimialayhdistys vuonna 2008. Suomen Tapahtumamarkkinointiyhdistys STAY liittyi MTL:ään vuonna 2010. Vuonna 2015 liiton nimi muutettiin Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry:ksi.