Toimialayhdistykset

MTL:n jäsentoimistot ovat perustaneet toimialayhdistyksiä keskustellakseen ja kehittääkseen oman erikoisalansa asioita aktiivisemmin ja hyödyntääkseen tehokaasti verkottumisen mahdollisuuksia toimialan sisällä. MTL-Viestintätoimistoilla ja MTL-Digitoimistoilla on oma hallituksensa. Jokainen MTL:n jäsenyritys voi halutessaan liittyä mukaan oman toiminta-alueensa yhden tai useamman toimialayhdistyksen toimintaan.