MTL:n hallitus

MTL:n hallitus valittiin MTL ry:n liittokokouksessa 15.12.2016. Mikael Jungner (Kreab Oy) jatkaa MTL ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Riikonen (Isobar Finland Oy) varapuheenjohtajana vuonna 2017. Hallituksen jäseninä jatkavat Pete Saarnivaara (Kaiku Helsinki Oy), Tuula Kallio (Oy Dagmar Ab), Jorma Maaninka (Valve Group Oy), Eka Ruola (hasan & partners Oy) ja Sari-Liia Tonttila (Ahjo Communications Oy). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juho Jokinen (Dingle Oy) sekä Miska Rajasuo (Bob the Robot Oy).

Varajäseniksi valittiin Johanna Markkanen (Cocomms Oy Ltd), Maria Blomberg (Mainostoimisto Smoy Oy) sekä Jyrki Litmanen (Tapahtumantekijät Oy).

Hallitus valitsee keskuudestaan vaalivaliokunnan. Vaalivaliokuntaan kuuluvat Rainer Lindqvist (DDB Finland), Christina Forsgård (Netprofile) ja Juho Jokinen (Dingle).

MTL ry:n hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain erovuoroisia jäseniä on kolme. Toimialaryhmien hallitusten puheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu kuukausittain, 11 kertaa vuodessa, jokaisen kuukauden puolivälin torstaina.