Organisaatio

MTL:n ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokouksessa valitaan MTL:n hallitus. Hallitus käyttää päätösvaltaa liiton hallinnossa ja määrittelee strategian. Toimisto toteuttaa liiton strategiaa toimitusjohtajan johdolla. Katso toimiston yhteystiedot täältä.

Toimialayhdistykset

MTL:n jäsentoimistot ovat perustaneet toimialayhdistyksiä keskustellakseen ja kehittääkseen oman erikoisalansa asioita aktiivisemmin ja hyödyntääkseen tehokaasti verkottumisen mahdollisuuksia toimialan sisällä. MTL-Viestintätoimistoilla ja MTL-Digitoimistoilla on oma hallituksensa. Jokainen MTL:n jäsenyritys voi halutessaan liittyä mukaan oman toiminta-alueensa yhden tai useamman toimialayhdistyksen toimintaan.

Työryhmät

Hallitus nimittää tarvittaessa työryhmiä, joiden tehtävänä on toteuttaa omalta osaltaan yhdistyksen strategiaa. Työryhmät nimetään toistaiseksi ja ne raportoivat toiminnastaan hallitukselle.