MTL Makesissa

Markkinoinnin edistämiskeskus Makes on markkinointialan toimijoiden yhteenliittymä. Jokaisella yhdistykseen kuuluvalla organisaatiolla on tavoitteena edistää markkinoinnin toimintaedellytyksiä. Yhdessä saamme enemmän aikaan kuin kukin yksinään!

Makes kokoaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa ja edistää markkinointiin liittyvän tutkimuksen kehitystä. Yhdistys käynnistää eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita yhdessä järjestöjen, viranomaisten ja muiden eri tahojen kanssa. Näissä hankkeissa Makes voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Makes kasvattaa myös markkinoinnin koulutuksen tasoa kaikilla opetusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen.

MTL on Makesin perustajajäsen.