MTL Makesissa

MTL on Makesin perustajajäsen. Markkinoinnin edistämiskeskus Makesin tarkoituksena on vauhdittaa Suomen kasvua markkinoinnin avulla. Se pitää yllä keskustelua markkinoinnin merkityksestä maan kansantaloudelle ja edistää alan verkostoitumista. Makes pyrkii nostamaan markkinointialan ammattilaisten määrää yritysten päätöksenteossa, esimerkiksi hallituksissa. 

Makes on markkinointialan toimijoiden yhteenliittymä, jossa kootaan yhteen kaikkien elinkeinopoliittiset voimat. Jokaisella yhdistykseen kuuluvalla organisaatiolla on tavoitteena edistää markkinoinnin toimintaedellytyksiä ja toimet kootaan yhteen Makesin toiminnassa. Yhdessä toimien saamme enemmän vaikutusvaltaa kuin kukin yksinään. Muutoin Makes ei tee mitään, mitä perustajaliitot tahoillaan tekevät. 

Makes myös kokoaa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa ja edistää markkinointiin liittyvän tutkimuksen kehitystä. Nämä faktat ovat perusedellytyksiä elinkeinopoliittisen vaikuttamisen tekemiseen. 

Makes pyrkii kasvattamaan markkinoinnin koulutuksen tasoa kaikilla opetusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen.

Näiden lisäksi yhdistys käynnistää eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita yhdessä järjestöjen, viranomaisten ja muiden eri tahojen kanssa. Näissä hankkeissa Makes voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.