Liity MTL:n jäseneksi

Miksi MTL:n jäsenyys kannattaa?

MTL:n jäsenyritykset edustavat myyntikatteella mitattuna koko markkinointiviestinnän toimialasta noin 50 %. MTL edustaa jäsenistönsä ääntä lainvalmistelussa sekä kehittää toimialaa.
 
MTL tarjoaa jäsenilleen kattavia etuja ja jäsenpalveluita.
 
Katso tästä You Tube -videosta kokemuksia MTL:n jäsenyydestä.

Jäsenkriteerit

MTL:n jäseneksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä "markkinointiviestintää kokonaisuutena tai jotain sen olennaista osatoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, joka on vakavarainen, ja jonka johto on alalla tunnetusti luotettava sekä perusteellisen alan kokemuksen ja hyvän ammattitaidon omaava."

Aloittavilta yrityksiltä vakavaraisuuden edellytyksenä on pidetty pitkäjänteiseen toimintaan riittävää omaa pääomaa.

MTL:n jäsenyritykset noudattavat yhteisiä eettisiä periaatteita työssään. MTL:n säännöt löytyvät täältä.

Jäsenmaksut

MTL:n liittokokous vahvistaa jäsenmaksun määrän vuosittain. MTL:n jäsen on myös Paltan ja EK:n jäsen. Vuoden 2017 jäsenmaksu (MTL + Palta + EK) määräytyy seuraavasti.

MTL:n jäsenmaksu
Kiinteä osa on 400 euroa + muuttuva osa 0,227 % vuoden 2016 palkkasummasta.
Hintakatto 15 000 euroa.
Lisäksi vuonna 2017 laskutetaan uudistuksen voittajilta korotusosa 0,020 % ja häviäjille kompensoidaan 0,020 % palkkasummasta.
Kesken vuotta liittyneet yritykset maksavat jäljellä olevaa vuotta vastaavan osan jäsenmaksusta.
 
Paltan jäsenmaksu
0,119 % vuoden 2016 palkkasummasta.
Minimimaksu 450 euroa. 
 
EK:n jäsenmaksu (-20 % muut kuin minimimaksu)
Alle 150 työntekijää: 0,0540 % vuoden 2016 palkkasummasta -20 %.
Yli 150 työntekijää: 0,0240 % vuoden 2016 palkkasummasta -20 % ja 0,0225 % jalostusarvosta -20 %.
EK:n minimimaksu 50 euroa.