Liity MTL:n jäseneksi.

Jäsenkriteerit

MTL:n jäseneksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä "markkinointiviestintää kokonaisuutena tai jotain sen olennaista osatoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, joka on vakavarainen, ja jonka johto on alalla tunnetusti luotettava sekä perusteellisen alan kokemuksen ja hyvän ammattitaidon omaava." MTL:n jäsenyritykset noudattavat yhteisiä eettisiä periaatteita työssään. MTL:n säännöt löytyvät täältä.

Aloittavilta yrityksiltä vakavaraisuuden edellytyksenä on pidetty pitkäjänteiseen toimintaan riittävää omaa pääomaa.

Jäsenmaksut 2019

MTL:n liittokokous vahvistaa jäsenmaksun määrän vuosittain. Vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus vahvistettiin 29.11.2018.

Jäsentoimistojen työntekijät saavat automaattisesti käyttöönsä kaikki MTL:n yhteistyökumppanien tarjoamat jäsenedut sekä mahdollisuuden osallistua kaikkiin MTL:n koulutuksiin ja tapahtumiin joko ilmaiseksi tai jäsenhintaan.

MTL -jäsenmaksu

  • Kiinteä osa on 400 euroa + muuttuva osa 0,336 % vuoden 2017 palkkasummasta.
  • Hintakatto 15 000 euroa.
  • Kesken vuotta liittyneet yritykset maksavat jäljellä olevaa vuotta vastaavan osan jäsenmaksusta.

MTL -koejäsenyys

Vuonna 2019 on alle 5 vuotta alalla toimineilla yrityksillä mahdollisuus kokeilla jäsenyyttä ilmaiseksi.

  • MTL:n hallitus hyväksyy kokeilevaa jäsenyyttä hakevat yritykset hakemusten perusteella.
  • Jäsenyyteen sisältyvät kaikki muut palvelut paitsi juridinen neuvonta.