MTL

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten toimiajärjestö, jonka tehtävänä on tehdä Suomesta markkinoinnin osaajamaan sekä kehittää alan yritysten toimintaedellytyksiä. MTL on yhdessä muiden markkinointiliittojen kanssa ollut perustamassa Siksi Markkinointia -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten markkinointi-investointeja, vaikuttaa alan koulutukseen ja houkuttelevuuteen. Siksi Markkinointia -projektissa kerätään faktoja markkinoinnin nykytilasta. Niillä pyritään herättämään tietoisuus suomalaisen markkinoinnin tilannekuvasta ja kuvaamaan kehityspolkuja markkinoinnin kehittämiseksi. Sanoma Media Finland on mukana hankkeessa sen kumppanina.

Sanoma

MTL kuuluu Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:hon ja sen jäsenliittoon Paltaan. MTL:n kansaiväliset kattojärjestöt ovat European Assiociation of Communication Agencies EACA  ja International Communications Consultancy Organisation ICCO.

 

MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinoinnilla ja viestinnällä asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta. Jäsenyritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 1500 ja yhteenlaskettu myyntikate on noin 220 miljoonaa euroa.