Viestintätoimisto Myy Oy

Yrityksen koko nimi 
Viestintätoimisto Myy Oy
Katuosoite
Pohjoinen Makasiinikatu 3-5
Postinumero
00130
Postitoimipaikka
HELSINKI
Puhelinnumero 
0207659778
Toimitusjohtaja 
Merja Tervo
Henkilöstön määrä 

Viestintä on toimintaa. Sanoja ja kuvia, jotka liikuttavat yleisöään. Ajatuksia, jotka on tiivistetty myyvään muotoon. Tekoja, jotka puhuttavat ja vaikuttavat. Pieniä oivalluksia ja suuria ideoita, jotka muuttuvat tulokseksi.

Viestintästrategioiden laatimisen sijaan autamme mieluummin asiakkaitamme viestimään (liike)toimintastrategiaansa myyvästi. Kirkastamme, miten strategia, näkemys, tuote tai palvelu myydään eri yleisöille – niin sisäisille kuin ulkoisillekin.

Viestintä on meille aina verbaalista, visuaalista ja toiminnallista.

Vuonna 2011 perustettu Myy on osa Bob Helsinki –konsernia ja toimii Helsingissä ja Oulussa.

PALVELUT:

Viestintäkonseptit
Pelkät sanat tai tiedotteet eivät enää riitä. Siksi suunnittelemme monikanavaisia, vahvoja viestintäkonsepteja, jotka tukevat tavoitteita ja strategiaa. Yhä useammin toteutamme viestintäkonsepteja monen eri tahon kanssa yhteishankkeena. Kun yhteisen tavoitteen puolesta toimivat kumppaniyritykset, yhteisöt ja julkiset toimijat, saadaan viestintään voimaa.

Strategiaviestintä
Autamme asiakkaitamme saamaan strategian toimintaan. Kirkastamme, mitkä ovat strategian keskeiset viestit eri yleisöille ja miten ne viestitään ymmärrettävästi ja myyvästi – visuaalisuutta unohtamatta. Kiteytämme ja dramatisoimme vahvan viestintäkonseptin strategiaviestinnän toteuttamiseksi.

Yhteiskunnallinen markkinointi
Toimintamme ytimessä ovat hankkeet ja ohjelmat, joissa on vahva missio. Autamme kiteyttämään kanavariippumattoman, yhteiskunnallisen konseptin, rakennamme luovia kytkentöjä ja ideoimme puhuttelevan toteutuksen. Yhteistyötä tehdään yli asiakas-, toimiala- ja sidosryhmärajojen niin, että viestintä on vaikuttavaa ja saa aikaan toimintaa yhteiskunnallisella tasolla.

Vaikuttajaviestintä ja edunvalvonta
Tuloksellinen edunvalvonta edellyttää poliittisen maailman tuntemusta ja tietämystä päätöksentekoprosessista. Siksi Myyllä on asiantuntija, jolla on noin kymmenen vuoden kokemus puoluepolitiikasta ja kaupunginvaltuutettuna toimimisesta.

Edunvalvonta ei ole pelkkää kabineteissa vaikuttamista, vaan moniulotteista viestintää kattavasti eri kanavissa vahvan konseptin avulla. Autamme rakentamaan vaikuttajakartat ja kiteyttämään argumentaation vaikuttamisen tueksi. Laadimme vaikuttajaviestinnän konseptin, jonka avulla viestinnästä tulee vahvaa, muistettavaa ja erottuvaa. Oikein aikataulutettu toimenpidesuunnitelma ja kattavat kanavavalinnat varmistavat, että tavoitteet muuttuvat toiminnaksi.

Kirkastamo
Olemme kirkastamisbisneksessä, jossa ideat, oivallukset, visualisoinnit ja kiteytykset näyttelevät pääosaa – laadukkaan toteutuksen säestyksellä. Kirkastamo on workshop: tiivistämme asiakkaamme uutiset, voittajaominaisuudet sekä strategian viesteiksi ja toimenpiteiksi. Lopputuloksena on myyvää viestintää valituissa kanavissa ja formaateissa, joka saa aikaan toimintaa.

Luovat kytkennät
Luovat kytkennät ovat Myyn tapa katsoa maailmaa. Meille viestintäkonseptit ja asiakkuudet ovat aina rajojaan suurempia. Etsimme väsymättä uusia kanavia, kumppanuuksia ja tapoja toteuttaa viestinnän hankkeita.

Sokeat pisteet
Tunnistamme ja tutkimme asiakkaidemme toiminnassa ne pisteet, jotka itse on vaikea nähdä: myynnin esteet ja hidasteet, toisaalta vahvuudet ja menestystekijät.

Perustamisvuosi 
2011
Toimistotyyppi