Onnistuneen verkkosivu-uudistuksen askeleet

31.07.2017 | Ville Näyhä

Omat verkkosivut ovat usealle yritykselle yksi tärkeimmistä viestinnän ja markkinoinnin kanavista, ja aivan yrityksen strategian ytimessä. Siksi verkkosivujen tuleekin olla mahdollisimman käyttäjäystävälliset, sekä mukautua uusimpiin teknologian vaatimuksiin. Hyvät verkkosivut uudistuvat muutaman vuoden välein kokonaan ja kehittyvät jatkuvasti.

Miten toteutat onnistuneen verkkosivu-uudistusprojektin?

1.  Aseta tavoitteet

Verkkosivuja ei kannata lähteä uudistamaan vain uudistamisen halusta, vaan projektilla täytyy olla selkeä tavoite, joka on hyvä määritellä jo aivan projektin alkumetreillä. Tavoite on tärkeää johtaa yrityksen omasta strategiasta. Onko tarkoitus esimerkiksi:

2.  Kokoa tiimi

Suunnittele projektin tiimi huolella, jotta kaikki tärkeät osa-alueet ovat edustettuina. Verkkosivu-uudistus ei ole pelkästään markkinoinnin tai IT-osaston oma projekti, vaan uudistuksessa on otettava huomioon myös esimerkiksi myynnin, asiakaspalvelun sekä henkilöstöhallinnon tarpeet.

3.  Päätä projektin laajuus

On aivan eri asia tehdä pieni kasvojenkohotus kuin täysremontti. Mikäli haluat uudistuksen yhteydessä päivittää koko yrityksesi ilmettä, on projektiin hyvä ottaa mukaan myös asiansa osaava mainostoimisto, jonka kanssa luodaan koottu strategia ja vahva visuaalinen ilme seuraaville vuosille.

4.  Valitse palveluntarjoaja

Koska verkkosivut ovat hyvin olennainen osa yrityksen toimintaa, on oikean palveluntarjoajan valitseminen tärkeää. Useimmilla verkkosivu-uudistusta suunnittelevilla on jo olemassa jokin palveluntarjoaja, jolloin uudistuksen yhteydessä on tärkeää miettiä, vastaako nykyinen palveluntarjoaja yrityksen tarpeita.

Uutta toimijaa etsiessä on tärkeää kiinnittää huomiota ainakin näihin seikkoihin:

  • Asiakaspalvelun saatavuus
  • Tuotekehitys
  • Tietoturva
  • Palvelimien sijainti ja luotettavuus
  • Verkkosivujen integrointi muihin markkinoinnin ja viestinnän työkaluihin

5.  Tehosta työtäsi

Verkkosivu-uudistuksia tehdään yleensä muutaman vuoden välein. Sinä aikana tekniikka on ehtinyt mennä eteenpäin, joten ei kannata tyytyä siihen, mitä sai vuosia sitten. Uudistus on hyvä hetki tarkastella, mitä verkkosivuilla voisi automatisoida ja tehdä helpommin, ja siten vähentää manuaalisen työn määrää.

6.  Muista mittaristot

Uudet verkkosivut ovat investointi, jonka tulee tuottaa tulosta. Koska markkinoinnin ja viestinnän toiminta on yhä enenevässä määrin mitattavaa, tulee jokaisen verkkosivu-uudistuksen selkeästi myös tuottaa numeerista, tavoitteista johdettua tietoa: enemmän kävijöitä, pidempiä vierailuja tai esimerkiksi suurempaa konversioprosenttia.

7.  Suunnittele integraatiot

Verkkosivut ovat markkinoinnin ja viestinnän toimintojen sekä digitaalisen työkalujen keskiö ja sydän. Ilman niitä ei pärjätä, mutta toisaalta ilman muita työkaluja niistä jää paljon hyötyjä saamatta.
Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä kannattaa katsoa muutkin osa-alueet, kuten esimerkiksi markkinoinnin automaatio ja digitaalinen tapahtumanhallinta kuntoon. 

 

Kommentoi kirjoitusta