Kuinka hyödynnät mediaseurantaa myyntityön tukena?

01.06.2017 | Joonatan Jääskeläinen

Mediaseuranta mielletään perinteisesti johdon ja viestinnän työkaluksi, jonka avulla hallitaan yrityksen mainetta, seurataan relevantteja keskusteluja sekä reagoidaan mahdollisiin kriisitilanteisiin. Mediaseurannasta myyntityön välineenä puhutaan huomattavasti vähemmän.

Omassa työssäni ja myyntitiimin vetäjänä olen huomannut, että mediaseuranta voi auttaa monella tapaa myös myyntityössä. Tässä muutamia näistä tavoista.

Tietotason kasvattaminen

Mediaseurannan avulla voidaan kasvattaa myyntityötä tekevien tietotasoa, esimerkiksi:

•    Yleinen toimialaseuranta: mitä omalla ja asiakkaan toimialalla tapahtuu? Mitkä ovat päivän polttavat puheenaiheet?

•    Kilpailijaseuranta: millä tavoin kilpailijat nousevat esiin mediassa? Lanseeraako kilpailija uusia tuotteita, tai laajentaako uusille markkinoille?

•    Poliittinen päätöksenteko: toimialaan liittyvien säädösten ja lakien valmistelu sekä näiden ympärillä käytävä keskustelu.

Liidien hankinta

Mediaseurantaa voidaan hyödyntää suoraan myös myynnille tärkeiden liidien hankkimiseen.

•    Tarjouskilpailutukset: julkisten hankintojen seuraaminen, esimerkiksi HILMA. Myynti voi tarttua suoraan potentiaalisimpiin tarjouspyyntöihin.

•    Kokouspöytäkirjat: esimerkiksi kunnan pöytäkirjat ja hankintojen valmistelu.

•    Nimitysuutiset: uusien henkilöiden suora kontaktointi.

Kunnianhimoinen ja nälkäinen myyntitiimi on yrityksen paras resurssi hyvään myyntiin. Onnistuakseen myynti tarvitsee kuitenkin myös hyvät välineet ja keinot toteuttaa luovaa työtänsä. Tarjoamalla mediaseurantapalvelun myynnin tueksi voit auttaa myyntitiimiäsi pääsemään parempiin tuloksiin.

Kommentoi kirjoitusta