Kuinka aloitat sosiaalisen median kuuntelun?

10.04.2017 | Antti Korpela

Sosiaalisen median kanavista on tullut tärkeä osa yritysten markkinointi- ja viestintäpalettia. Se, mikä monessa organisaatiossa kuitenkin unohdetaan lähes tyystin, on sosiaalisen median kuuntelu.

Sosiaalisen median kuuntelulla tarkoitetaan somessa käytävien keskusteluiden syvällistä ymmärtämistä ja omaksumista. Se on asiakkaiden tarpeisiin vastaamista, trendien tunnistamista, oman viestinnän tehokkuuden mittaamista ja kilpailijoilta oppimista.

Selvitä, mitä mieltä asiakkaat ovat teistä

Lähde liikkeelle asiakkaista ja selvitä, mitä mieltä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ovat teistä. He todennäköisesti keskustelevat teistä ja palveluistanne ilman, että he kohdistavat viestejään suoraan teille. Käytä siis hyväksesi hakukoneita sekä sosiaalisen median seurantapalvelua selvittääksesi, missä kanavissa ja keskusteluissa organisaationne ja brändinne mainitaan.

Kiinnitä erityistä huomiota siihen, millaisella äänensävyllä teistä puhutaan. Mihin asioihin asiakkaat ovat tyytyväisiä? Mistä olette saaneet risuja?

Kävikö niin, ettei yritystänne löydy somekeskusteluista? Tämä on usein merkki siitä, että toimintaanne ei vielä tunneta tarpeeksi hyvin. Aktivoidu tiedottamaan ja markkinoimaan toimintaanne sekä lehdistölle että suurelle yleisölle.

Seuraa, mistä ympärilläsi puhutaan

Sosiaalisen median kuuntelua ei kannata rajoittaa vain oman navan ympärille. Kun tiedät, mistä alallanne puhutaan, pysyt perillä trendeistä ja voit tunnistaa hiljaisia signaaleja. Nämä signaalit voivat olla elintärkeitä esimerkiksi tuotekehityksellenne.

Seuraa siis oman toimialasi tärkeitä hashtageja ja keskusteluryhmiä. Selvitä, mitä kanavia ja ryhmiä alasi gurut ja mielipidejohtajat seuraavat ja millä termeillä he käyvät keskustelua. Etsi alaanne liittyviä avainsanoja myös foorumeista ja blogeista.

Selvitä myös, missä kanavissa voisit tuoda esille omaa osaamistasi. Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, kysy, kerro mielipiteesi ja tarjoa vinkkejä.

Tarkkaile kilpailijoitasi

”Keep your friends close and your enemies closer”. Kun tiedät, mistä asiakkaasi puhuvat ja mitä mieltä he ovat teistä, ohjaa katseesi kilpailijoihin. Seuraa, miten asiakkaat puhuvat kilpailijoiden tuotteista ja miten kilpailijat ottavat osaa somekeskusteluihin. Millaista sisältöä kilpailijat tuottavat ja kuinka yleisö reagoi niihin?

Pyri aina olemaan parempi kuin kilpailijasi. Ole aktiivinen ja tuota some-kanaviin sellaista sisältöä, joka herättää aidosti kiinnostusta. Jos kilpailijasi ei ole kiinnostunut osallistumaan alaanne liittyviin keskusteluihin, sinulla on loistava sauma osoittaa oma asiantuntijuutesi.

Kommentoi kirjoitusta