Ala

MTL tutkii ja tuottaa toimialatietoa markkinointiviestintäalasta. Näiltä sivuilta löydät tietoa tutkimuksista, sanaston alan keskeisimmistä käsitteistä sekä ajankohtaisia ilmiöitä peilaavan MTL-blogin.

Markkinontiviestintä alana

Markkinointiviestintä on strateginen toimiala, joka auttaa yrityksiä ja muita organisaatioita saavuttamaan omat liiketoiminnalliset tavoitteensa. Alalla työskentelevä on näköalapaikalla, sillä hänellä on mahdollisuus tutustua monenlaisiin toimialoihin, erilaisiin yrityksiin ja toimintaympäristöihin.

Alalla työskenteleviltä vaaditaan halua ja kykyä omaksua yritysten liiketoiminnan haasteita ja luovuttaa kehittää niihin tuloksellisia ratkaisuja. Markkinointiviestintäalan työt ovat monipuolisia. Erilaiset asiakkaat tarjoavat erilaisia näkökulmia markkinoinnin haasteisiin, joihin usein on myös monia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Alan keskipalkka vuonna 2017 oli 4015 €, joka on samaa tasoa kuin muilla vastaavilla asiantuntija-aloilla.