Viestintätoimistot toimivat avoimesti

SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma peräänkuulutti pelisääntöjä lobbaukseen Vierailija-kirjoituksessaan Maaseudun Tulevaisuudessa 15.9. Keskustelu on lähtenyt liikkeelle siitä, onko eduskuntatalon vieraslistoja syytä antaa medioiden käyttöön vai ei. Pelisäännöt eivät koskaan ole pahasta.

Heinäluoman mukaan elinkeinoelämän järjestöjen ja etujärjestöjen samoin kuin tavallisten kansalaisten murheita pitää voida kuunnella anonyymisti. Kyllä, varmasti näin. Sitten, viimeisenä vaikuttajaryhmänä, Heinäluoma nostaa esiin viestintätoimistot maailmalta Suomeen rantautuneena ilmiönä, joka on yleistynyt, koska ”etujärjestöjen rooli on heikentynyt ja ulkoistamisfilosofia yrityksissä on saanut valtaa”. Tätä näkemystä on hyvä täydentää hieman.

Viestintätoimistojen vahvistumisen ei voi sanoa johtuvan etujärjestöjen heikkenemisestä, vaikka molemmat ilmiöt ovatkin tapahtuneet saman sukupolven aikana. Viestintätoimistot ovat ammattiosaajia siinä missä puusepät, hammaslääkärit tai rajavartijat. Meille annetaan viestinnän ja vaikuttamisen tehtäviä, koska tilaajalla itsellään ei ole aikaa tai omaa kokemusta kyseisessä asiassa. Etujärjestöt ovat menettäneet otettaan aivan omista syistään.

Lobbareina viestintätoimistot ovat varmasti avoimimmasta päästä. Tänä vuonna MTL Viestintätoimistot ovat erityisesti ottaneet kantaa avoimen ja läpinäkyvän vaikuttajaviestinnän puolesta.

Kun viestintätoimisto tai –konsultti on yhteydessä päättäjiin tai virkamiehiin, hän kertoo kenen asiaa hoitaa ja kertoo myös näkökulman, jota on sitoutunut edistämään. Kuulijalle jää sitten valta päättää ottaako vastaan ja miten suhtautuu kuulemaansa.

Oma kokemukseni on, että päättäjät ja virkamiehet arvostavat asiallista, avointa, hyvin valmisteltua yhteydenottoa, joka tarjoaa uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Omalla ja asiakkaan nimellä.