Vastuullinen vaikuttajayhteistyö – viisi vinkkiä onnistumiseen

Vastuullisuusteot puhuttavat enenevissä määrin myös vaikuttajamarkkinoinnissa. Vaikuttajat ovat jatkuvasti suurennuslasin alla ja joutuvat perustelemaan valintoja seuraajilleen entistä useammin. Miksi vaikuttaja osallistui yhteistyökumppanin lanseerausmatkalle ulkomailla, vaikka oli viime kuussa mukana ilmastokampanjassa? Eikö vaikuttaja tiennyt, että yhteistyökumppanin alihankkijat eivät toimi vastuullisesti? Vaikuttajamarkkinoinnissa on tultu tilanteeseen, jossa seuraajien odotukset ja arvot vaikuttavat voimakkaasti toimintatapoihin ja yhteistyökumppaneiden valintaan.

Miten mainostava yritys voi toimia, jotta vaikuttajan kanssa toteutettu yhteistyö olisi molempien osapuolten kannalta tuloksellista?

1. Valitse oikea vaikuttaja kampanjallesi

Tee taustatyö hyvin. Mieti, kuka olisi paras puolestapuhuja teemallesi, eli kenen vaikuttajan kanssa arvot ja näkemykset kohtaavat parhaiten. Aina ei kannata tuijottaa pelkkiä seuraajamääriä, vaan etsiä omalle yritykselle, tuotteelle tai palvelulle sopivin vaikuttajakumppani. Usein niin sanotuilla mikrovaikuttajilla, eli pienemmän seuraajamäärän omaavilla vaikuttajilla, on sitoutunut seuraajakunta, joka jakaa vaikuttajan kanssa samat kiinnostuksen kohteet.

Pidempiaikainen yhteistyö saman vaikuttajan kanssa luo uskottavuutta. Kun luottamus on syntynyt puolin ja toisin, lähtökohdat ovat hyvät yhteistyön syventämiseen – tämä on myös vaikuttajan seuraajille viesti aidosta sitoutumisesta. Tarkista myös, minkä muiden yritysten kanssa vaikuttaja on tehnyt yhteistyötä, ja onko tämä yhteistyö ristiriidassa oman näkökulmasi kanssa.

2. Anna vaikuttajan arvioida yhteistyön sopivuus

Tarjoa vaikuttajalle reilusti relevanttia taustatietoa jo ennen yhteistyön aloittamista, jolloin vaikuttajan on helpompi tehdä päätös kampanjaan osallistumisesta. Onko tämä tuote valmistettu sellaisissa olosuhteissa, että haluan kertoa siitä eteenpäin? Kutsu vaikuttaja vaikkapa tutustumaan tuotteen valmistusprosessiin tai tuotekehitystiimiin. Tarjoa tuoteasiantuntijan tai suunnittelijan tapaamista. Vaikuttaja saa syvällisempää taustatietoa ja hänen on helpompi myös vastata seuraajilta tulleisiin kysymyksiin. Eri vaikuttajilla on erilaiset vastuullisuuskriteerit – tärkeintä on, että ne eivät ole ristiriidassa yhteistyöyrityksen kanssa.

3. Älä pimitä relevanttia tietoa

Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tärkeitä vaikuttajayhteistyössä niin yrityksen ja vaikuttajan kuin vaikuttajan ja hänen seuraajiensa välillä. Vaikuttaja on yhteistyökumppanisi, joten kerro hänelle avoimesti, minkälaisia asioita yhteistyön kohteena olevaan tuotteeseen, palveluun tai brändiin liittyy. Voit esimerkiksi tuoda esiin, minkälaista palautetta (negatiivistakin) yritys on saanut tuotteeseen liittyen tai minkälaisia kiperiä kysymyksiä aiheeseen liittyy. Jaa vinkkejä esimerkiksi siitä, miten tuotepakkauksen tai käytetyn tuotteen voi kierrättää. Avaa tuotteen elinkaarta vastuullisuusnäkökulmasta, kerro mitkä asiat tehdään jo nyt hyvin ja missä on kenties vielä parannettavaa. Mahdolliset vaikuttajayhteistyöstä alkunsa saavat kriisitilanteet ovat estettävissä etukäteen, kunhan on muistettu arvioida, mikä saattaisi herättää negatiivista keskustelua.

4. Mieti, millä tavoin yhteistyö toteutetaan

Onko vaikuttaja pakko lennättää toiseen maahan yhden tilaisuuden takia? Voisiko matkat kompensoida? Tarvitseeko vaikuttaja itse mainostettavaa tuotetta lainkaan, voisiko hän lainata tuotteita? Yhteistyön muotoja on monia, joten on hyvä pohtia, mikä sopii omalle brändille parhaiten. Voit osallistaa myös vaikuttajan ja pohtia yhdessä hänen kanssaan, mikä olisi paras tapa toteuttaa yhteistyö. Kun vaikuttaja itse ideoida tavan, jolla hän tuottaa sisällön, niin viestistäsi tulee entistä uskottavampi hänen seuraajilleen.

5 .Keskity vahvuuksiin

Nosta vaikuttajayhteistyössä esiin omalle yrityksellesi tai tuotteellesi relevantteja asioita äläkä sorru vahingossa viherpesuun. Voit nostaa pääteemaksi esimerkiksi tuotteen pitkän elinkaaren ja kestävyyden, jos valmistusprosessi on tällä hetkellä kehityksen alla. Nosta siis oman yrityksesi ja tuotteesi vahvuuksia esiin, mutta älä peittele mahdollisia epäkohtia.

Vastuullisuus vaikuttajamarkkinoinnissa on sitä, että yritys arvostaa vaikuttajaa tärkeänä yhteistyökumppanina ja tarjoaa hänelle relevanttia tietoa ja läpinäkyvyyttä. Kun yritys itse nostaa vastuullisuuden osa-alueita esiin, vaikuttaja ja sitä kautta hänen seuraajansa saavat heti luotettavamman kuvan yrityksestä: asioita on mietitty, ja yritys on valmis vastuullisuuskeskusteluun.