Toimarille tusina markkinoinnista

Toimitusjohtaja, sinun tehtäväsi on täyttää omistajien odotukset. He odottavat kasvua, hyvää kannattavuutta, riittävää voittoa, erinomaista sijoitetun pääoman tuottoa.

Yritys ei tee voittoa eikä se ainakaan kasva ilman markkinointia. Siksi sinun pitää ymmärtää sitä. Tsekkaa ainakin seuraavat asiat:

 • Selvitä itsellesi, mitä eroa on markkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä. Nämä termit sekoitetaan niin usein, että se haittaa merkittävästi yritysten kasvua. Markkinointi on osa kaikkia yrityksen prosesseja. Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeino.
 • Pidä huoli, että kaikki liiketoimintavastuussa olevat hahmottavat, mitä markkinoinnilla tarkoitetaan. Jos ymmärrystä ei ole, opiskelkaa yhdessä.
 • Markkinointi on aina sinun vastuullasi etkä voi sitä delegoida, markkinointiviestinnän voit. Ethän koskaan sano, ettei teillä markkinoida. Se ei ole totta. Jos on, yrityksesi on entinen.
 • Älä anna termin strateginen markkinointi hämätä itseäsi. Se on tuskanpullahdus kuten natiivimainonta ja sisältömarkkinointikin. Markkinointi on useimmiten strategista, markkinointiviestintä on joskus taktista. Strateginen markkinointi -termi on syntynyt kivusta herättää yritysjohto kiinnostumaan markkinoinnista.
 • Tarkista, että yrityksesi strategiassa näkyy markkinointi: asiakas, jolle tarjoatte jotain, mistä hän on valmis maksamaan, jokin, mikä erottaa teidät muista. Strategian arkeen viemisessä kriittisintä on kulttuuri. Sen on oltava strategian mukainen. Heikko kohta voi tuhota yrityksesi maineen tai brändisi.
 • Ajattele markkinointia yrityksesi arvon kasvattajana ja kilpailuedun tuojana. Katso kuvaa Reino-tossusta ja Vuittonin laukusta. Toisen tuotanto maksaa viisi euroa, toisen viisikymmentä. Tuotantokustannuksen ja myyntihinnan erotus on markkinoinnin luomaa lisäarvoa.

 • Älä kutsu markkinointia tai viestintää liiketoiminnan tukitoiminnoiksi. Se saattaa viedä siellä ahkeroivilta ammattilaisilta motivaation. Ajattele, että ne ovat bisneksesi vauhdittajia. Ne ovat sitä.
 • Tarkista, että bisneksesi vauhdittajat tuntevat liiketoimintanne perin juurin. Jos osaamisessa on puutteita, valmenna heitä.
 • Vaadi markkinoinnin ja viestinnän ihmisiltä, että he puhuvat ymmärrettävää kieltä ja että ajattelevat koko ajan bisneksen tavoitteita. Jos joku sanoo kummallisen sanan, kysy. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.
 • Sitä saat, mitä mittaat. Aseta vauhdittajille mittarit. Voi kuulla vastalauseen, että mittareita on vaikea asettaa. Niiden löytämiseksi joutuu ponnistelemaan joskus, mutta se on vaivan arvoista. Ja ne löytyvät.
 • Pidä huolta, että strategiset vauhdittajat voivat pitää osaamistaan yllä. Alalle tulee koko ajan uusia välineitä ja ismejä. Heillä pitää olla ammattitaitoa ja näkemystä erottaa olennaiset epäolennaisista. Jokaisen uuden ilmiön perään ei kannata syöksyä.
 • Varmista, että johdossa on riittävästi markkinointiosaamista. Markkinointitaustaiset toimitusjohtajat parantavat yrityksen pääoman tuottoastetta ja markkina-arvoa. Markkinointijohtaja johtoryhmässä kasvattaa markkina-arvoa ja markkinointitaustaiset hallitusjäsenet liikevaihtoa.