Tekoäly kertoo sinulle, oletko onnistunut viestinnässäsi

Millaisia mielikuvia tekstin otsikko herättää sinussa? Tuleeko mieleesi kenties ihmismäinen hahmo tietokoneesi näytöllä, jonka kanssa voit käydä keskustelua viestintäsi nykytilasta? Vai älypuhelimen kautta selattava palvelu, joka ilmoittaa sinulle reaaliaikaisesti, millaisen vastaanoton viimeaikaiset viestintäpanostuksesi ovat saaneet kohdeyleisössäsi?

Molemmat mielikuvat tekoälystä ovat varmasti jo todellisuutta, mutta harva meistä pääsee vielä lähivuosina varsinaiseen keskusteluyhteyteen viestintään ja markkinointiin erikoistuneen tekoälyn kanssa. Erilaiset tekoälyä hyödyntävät markkinointi- ja viestintäpalvelut ovat sen sijaan jo arkipäivää.

Vaikka tekoäly ei vielä kerrokaan suoraan, mitä asioita olemme tehneet omassa viestinnässämme oikein tai väärin, se auttaa meitä tulkitsemaan keräämäämme dataa ja tukee siten päätöksentekoa. Tekoälyllä rikastettu mediaseuranta on hyvä esimerkki teknologiasta, jonka avulla voimme mitata markkinointiviestinnän tehokkuutta reaaliaikaisesti ja objektiivisesti ­– jo tänä päivänä.

Kuinka? Esimerkiksi näin:

Tekoäly kertoo, millaisia jälkiä viestintäsi on jättänyt

Tekoälyllä toimiva semanttinen mediaseuranta pystyy käymään läpi valtavan määrän uutislähteitä, verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia tunnistaen haluttuja aihealueita. Toisin kuin perinteinen avainsanoihin perustuva mediaseuranta, tekoälypohjainen seuranta osaa analysoida kielen rakenteita, käsitteitä ja näiden välisiä suhteita, jolloin esimerkiksi uutisten ja verkkokeskusteluiden seurannan tarkkuus paranee merkittävästi.

Jos päämääränä on vaikkapa nostaa esille tiettyjä teemoja oman toimialan julkisiin keskusteluihin tiedottamisen avulla, tekoälypohjainen mediaseuranta osaa löytää juuri ne uutiset, puheenvuorot ja keskustelut, jotka liittyvät tiedotteeseen ja sen aihesisältöihin. Tällöin on helpompi pysyä perillä siitä, onko oma viestintä purrut kohdeyleisöön niin kuin on toivottu.

Tekoäly tunnistaa keskustelun äänensävyyn

Jos tavoitteenasi on kehittää viestinnän avulla organisaation tai brändin julkisuuskuvaa, haluat todennäköisesti tietää, millä äänensävyllä teistä, tuotteistanne tai palveluistanne puhutaan mediassa ja somessa. Tekoäly pystyy etsimään tiettyyn kontekstiin ja asiayhteyteen liittyvät uutisoinnit ja keskustelut ja arvioimaan saman tien, onko niiden sävy positiivinen, negatiivinen vai neutraali. Voit siis seurata ja mitata reaaliaikaisesti maineenne kehittymistä tekoälyn avulla ilman, että joku käy viestinnän tuloksia manuaalisesti läpi.

Tekoälyn etu ihmisvoimin tehtävään sävy-analyysiin verrattuna on sen nopeus, tarkkuus ja skaalautuvuus. Tekoäly oppii esimerkkien avulla, ja pienen alkukoulutuksen jälkeen se on analyyseissaan huomattavasti objektiivisempi ja tarkempi kuin ihminen. Ja vaikka datan määrä kasvaisi, asiakas ei joudu maksamaan kasvavista analyysikuluista.

Tekoäly antaa vapaudet keskittyä olennaiseen

Tekoäly on ennen kaikkea hyvä apuväline markkinointi- ja viestintätyöhön. Se hoitaa datan käsittelyn puolestamme, jotta voimme arvioida oman työmme tuloksia, kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan ja keskittyä viestinnän sisältöön.