Tehoa sisällöntuotantoon – kuusi vinkkiä sisältökalenterin luomiseen

Vuoden lähestyessä loppuaan on luonteva aika ryhtyä suunnittelemaan julkaistavia sisältöjä seuraavan vuoden varoiksi. Tätä tarkoitusta varten luotu sisältökalenteri helpottaa uusien sisältöjen suunnittelua ja tuottamista sekä auttaa aikatauluissa pysymistä.

Pelkkä ranskalaisilla viivoilla koottu sisältösuunnitelma jää usein pelkäksi suunnitelmaksi, kun
taas kalenteriin kirjatut sisällöt helpottavat suunnitelmassa pysymistä. Kun sisältökalenteri on
täytetty, vietät vähemmän aikaa miettien mitä kirjoitat keskittyen oikeasti hyödyllisen sisällön
tuottamiseen.

Kirkasta tavoitteet mielessäsi

Ennen kalenterin luomista on tärkeää palauttaa mieleen sisältöjen tavoitteet, sillä ne vaikuttavat olennaisesti siihen kenelle, mitä, missä ja kuinka usein julkaiset sisältöjä. Onko tarkoituksena tuottaa uusia liidejä, ohjata lukijoita nettisivustoille tai kenties kehittää työnantajamielikuvaa? Tärkeää on myös julkaista sisältöjä siellä, missä asiakkaasi ovat. Selvitä siis, missä kanavissa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi viettävät aikaansa ja missä he voisivat todennäköisimmin törmätä sisältöihisi.

Luo kalenteripohja

Verkosta löytyy lukuisia kalenterityökaluja, mutta myös yksinkertainen taulukkolaskentaohjelma soveltuu hyvin sisältökalenterin suunnitteluun. Jos tarkoituksenasi on suunnitella sisältöjä yhdessä koko organisaation voimin, kalenterista kannattaa tehdä jaettava esimerkiksi ilmaisella Google Sheet -työkalulla.

Sisältökalenterin voi rakentaa monin eri tavoin, mutta siinä olisi hyvä näkyä ainakin:

 • Missä kanavassa sisältö julkaistaan?
 • Millaista sisältöä julkaistaan – blogipostauksia, lehdistötiedotteita, videoita?
 • Mikä on sisällön aihe ja mitä se sisältää?
 • Milloin sisältö julkaistaan?
 • Kuka sisällön tuottaa ja julkaisee?
 • Onko sisältö jo julkaistu tai ajastettu?

Aloita täyttäminen!

Kalenterin täyttäminen on helppo aloittaa jo tiedossa olevista tärkeistä julkaisuajankohdista.
Merkitse ylös kaikki tärkeät tapahtumat ja sesongit, joiden ympärille haluat julkaista sisältöä –
esimerkiksi juhlapyhät, seminaarit, alan messut ja muut suuret myyntitapahtumat.
Tämän jälkeen on aika täyttää kalenterin tyhjiä aukkoja muulla kiinnostavalla sisällöllä.

Kalenteriin voi merkitä esimerkiksi:

 • Sarjapostauksia. Oletteko erikoistuneet johonkin palveluun, josta haluaisitte jakaa
  lisätietoa asiakkaillenne? Sarjapostaukset ovat oiva keino tuoda esille omaa
  asiantuntijuutta.
 • Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden haastatteluja esimerkiksi videoiden muodossa
 • Videoita ja kuvia tapahtumista, kampanjoista, tuotteista ja henkilökunnasta
 • Lehdistötiedotteita yritystä koskevista uutisista, kuten uuden tuotteen lanseeraamisesta,
  tutkimustuloksista tai yrityksen kansainvälistymisestä
 • Kiinnostavia ja hauskoja yksityiskohtia yrityksestä – mitä teillä tehdään kahvitunnilla tai millainen on viestintäpäällikön työpäivä?

Käy suunnitelmaa tehdessä läpi myös kuluneen vuoden julkaistut sisällöt. Mitä kehitettävää
löydät? Entä löydätkö sisältöjä, joita voisit hyödyntää tai jatkojalostaa käyttöön tulevana
vuonna? Esimerkiksi vanhoista blogijulkaisuista voi kehittää materiaalia sosiaaliseen mediaan.
Katso uusin silmin myös käyttämättömiä sisältöjä: esimerkiksi asiakaskyselyn tuloksista voi
saada mielenkiintoista kerrottavaa.

Luo toimiva aikataulu – ja muista joustavuus

Suunnittele realistinen julkaisutahti uusille sisällöille ja aseta määräaikoja, joihin mennessä sisältö tulee julkaista. Sisällön tuottaminen vie aikaa ja siksi on tärkeää valita julkaisutiheys, joka sopii sinulle. Jos kalenterisi on liian täynnä, sisältö kärsii. Jos kalenterisi taas näyttää liian tyhjältä, et todennäköisesti hyödy siitä lainkaan.

Sisältökalenteri ei kuitenkaan ole kiveen kirjoitettu – aikatauluista saa joustaa. On helpompaa siirtää suunniteltuja sisältöjä myöhemmäksi kuin sivuuttaa tuoreet uutismahdollisuudet, joihin olisi hyvä reagoida nopeasti.

Hyvistä suunnitelmista huolimatta suunniteltu sisältö voi myöhästyä. Siksi onkin hyvä pitää
varastossa ajatonta sisältöä, jonka voi käytännössä julkaista milloin vain. Kommunikointi ja keskinäinen työnjako on tärkeää, mikäli sisältöjä on tuottamassa useampi kuin yksi henkilö. Tällöin yhden tekijän on myös hyvä ottaa päävastuu kalenterin ylläpitämisestä ja aikataulujen seuraamisesta.

Päivitä suunnitelmaasi

Ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka pitkälle aikavälille sisältöä tulisi
suunnitella. Suunnitteleminen riippuu paljon siitä, kuinka nopeasti tilanteet muuttuvat
toimialallasi.

Voit aloittaa merkitsemällä kalenteriin keskeisimmät sisällöt koko vuodelle, jonka jälkeen voit
merkitä viikko- ja päiväkohtaiset sisällöt esimerkiksi aina kuukaudeksi eteenpäin. Kannattaa
kuitenkin muistaa, että mitä pidemmälle suunnittelet sisältösi, sitä paremmin tuottamasi
sisältövirta pysyy katkeamattomana.

Seuraa ja analysoi

Sisältöjen suunnittelu, tuottaminen ja jakaminen vie aikaa, mutta sisältöjen aikaansaamien tulosten mittaamista ei myöskään sovi unohtaa. Sisältökalenteriin kannattaa varata aikaa oman toiminnan tarkastelulle ja tulosten analysoinnille. Mitkä somepostaukset ovat herättäneet eniten keskustelua, mitä blogikirjoituksia on jaettu eteenpäin ja kuinka paljon lehdistötiedotteet ovat saaneet näkyvyyttä mediassa?

Kun tiedät, millainen sisältö kiinnostaa lukijoitasi, pystyt kehittymään ja tuottamaan entistä kiinnostavampaa ja sitouttavampaa sisältöä. Tulosten aktiivinen seuraaminen helpottaa huomattavasti myös seuraavan vuoden sisältökalenterin suunnittelua.