Tästä vuodesta tulee huikea markkinointivuosi

Osa yrityksistä kasvattaa liikevoittoaan 75 %. Toiset ovat 60 % kilpailijoitaan kannattavampia. Osa kaksinkertaistaa markkinointinsa tuottavuuden. Totta vai tarua?

Ehdottomasti totta – vaikka saavutukset useimmiten edellyttävät monen vuoden menestyksekästä ja pitkäjänteistä työtä, ei vain yhden vuoden onnistumista. Kaikille kolmelle esimerkille on yhteistä ainakin yksi seikka – datan viisas hyödyntäminen markkinoinnissa.

Ensimmäinen esimerkki on Bain & Companyn tekemästä tutkimuksesta, joka osoitti, että 5 %:n parannus asiakaspidossa voi johtaa 75 % parannukseen liikevoitossa. Parempi asiakaspito kasvattaa lisämyyntimahdollisuuksia ja vaatii vähemmän panostuksia kuin uusien asiakkaiden hankinta. Uuden asiakkaan kääntäminen kannattavaksi voi viedä monelta b-to-b-yritykseltä kahdesta kolmeen vuotta.

Toinen esimerkki liittyy Deloitten analyysiin, jonka mukaan asiakaskeskeiset yritykset ovat selvästi muita kannattavampia. Kuinka se olisi mahdollista ilman asiakasdatan hyödyntämistä? Kolmas esimerkki on omista markkinoinnin ROMI-mallinnuksistamme, joissa niissäkin on datan (myynti-, investointi- ja käyttäytymisdatan) hyödyntäminen avainasemassa.

Tämä vuosi tarjoaa huikeita menestymisen mahdollisuuksia. Työkalut asiakkuuksien analysointiin sekä hoitomalleihin ja esimerkiksi ristiinmyyntimahdollisuuksien tunnistamiseen ovat parantuneet. Yhä useammissa yrityksissä rakennetaan parhaillaan datastrategioita ja -varantoja, asiakas/kuluttajasegmentoinnit on päivitetty ja markkinoinnin automaatiohankkeet etenevät selkeästi, markkinoinnin istuessa kuskin paikalla. Näissä kaikissa sparraaminen on vaatinut meiltä toimistoilta uudenlaisia rekrytointeja ja oman osaamisemme kasvattamista.

Hyviä uutisia markkinoinnin tehon parantamiseen tuovat myös medioiden dataan liittyvät palvelut. Tähän mennessä lähinnä Facebook ja Google ovat tarjonneet markkinoijille mahdollisuutta löytää palveluistaan omaan asiakasrekisteriin kuuluvia (anonyymisti) ja kohdentaa viestiä juuri heille. Tämän kaltainen datan hyödyntäminen on jatkossa mahdollista myös monen suomalaisen julkaisijan kanssa, kun tilaajarekistereitä voidaan yhdistää verkkopalvelujen käyttäjiin. Markkinoijan omiin segmentteihin tai asiakkaisiin kohdistuvaan markkinointiviestintään saadaan lisää osumatarkkuutta.

Suosittelen markkinoijille tänä vuonna oman datan entistä tehokkaampaa keräämistä ja hyödyntämistä kaikessa markkinoinnissa, myös viestinnässä. Asiakasymmärrystä omista asiakkaista ja kohderyhmistä voi laajentaa perinteisen tutkimuksen rinnalla käyttämällä verkon käyttäytymisdataa sekä omilta sivuilta että omasta mainonnasta. Myös koordinoitu datayhteistyö eri julkaisijoiden kanssa syventää asiakasymmärrystä ja parantaa kohdistamista.

Toivotan kaikille huikean onnistunutta markkinointivuotta! Ja intohimoista datavuotta markkinointia vauhdittamaan!