On uskallettava kokeilla

Startup-yritykset ovat siitä kiinnostavia, että monet niistä edustavat uusia teknologioita, toimintamalleja ja aitoja innovaatioita. Useimmiten ne ovat myös niitä, jotka tuovat uuden näkökulman tai liiketoimintamallin, joka saattaa muuttaa koko toimialaa – eli tekevät sen, missä asemansa vakiinnuttaneet yritykset valitettavan usein epäonnistuvat.

Miksi on näin?

Vuosien mittaan hiotut toimintatavat, rakenteet sekä kulttuuri saattavat kaikessa hienoudessaan olla osa ongelman ydintä. Pahimmillaan ne jäykistävät, siilouttavat ja lamauttavat organisaation innovointikyvyn. Huomaan myös omassa käyttäytymisessäni, että mukavuusalueella pysyminen on kaikin puolin helpompaa kuin todistetusti toimivan konseptin uudistaminen.

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa mukavuusalueelta olisi kuitenkin ripeästi poistuttava.

Tutkimusten mukaan vain 1 % kaikesta digitalisoitavasta on tähän päivään mennessä digitalisoitu, mikä tarkoittaa, että miltei jokaisella toimialalla on tilaa uudistua teknologian tuomilla mahdollisuuksilla.

Digitaalisella aikakaudella myös uuden idean testaaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan. Parhaimmillaan sen jalostaminen konseptiksi ja prototyypiksi vie vain viikkoja. Eikä idean testaamisesta ainakaan haittaa ole – huonon idean voi aina hylätä ja toimivaksi todetun testata asiakkaan kanssa ja kehittää edelleen.

Lean Innovation -ajattelu on tuttu startupien maailmasta. Sen keskeisenä ajatuksena on auttaa yrityksiä jalostamaan ideat tuotteiksi ja palveluiksi nopean oppimisen avulla. Yksinkertaisuudessaan prosessissa asetetaan tavoitteet ja määritellään niille mittarit, rakennetaan testi ja arvioidaan saavutettiinko asetetut tavoitteet.

Vähintään yhtä ajattelematonta kuin olla testaamatta mitään uutta, on uudistaa kaikki kerralla. Se lisäarvo, jota yritys on asiakkailleen onnistunut ajan saatossa tuottamaan ja jonka varassa siitä on kasvanut asemansa vakiinnuttanut yritys, on juuri se ydin, josta tulee pitää kiinni. Digitalisoituvassa maailmassa pitää vain ymmärtää, jos sen saman lisäarvon voi tuottaa vielä fiksummin – mieluummin ennen kuin kilpailijat tekevät sen ensin.

Se vaatii epämukavuusalueen ulkopuolelle heittäytymistä, mutta helpointa se on kulttuurissa, jossa myös epäonnistuminen sallitaan ja siitä jopa palkitaan.

 

Kirjoittaja Markus Hakala MTL-jäsentoimistolainen