Näin uudistat brändisi

Älkää tiedottako, että brändinne on uudistunut. Antakaa kaikkien kokea se.

Sain eräältä organisaatiolta tiedotteen, että he aikovat uudistaa tänä ja ensi vuonna brändinsä. Vai niin.

Markkinoinnin edistämiskeskus Makesissa määrittelimme, että brändi on koko organisaation tapa toimia, omintakeinen lupaus lisäarvosta sekä tavoitteiden mukainen asiakaskokemus.

Brändiuudistaja kertoi valinneensa uuden toimiston ja uudistavansa ilmeensä. He pyysivät ideoita brändistrategiaan ja uudistukseen. Kirjoitin heille kymmenen kohdan ohjelman ja jaan sen muidenkin käyttöön tässä.

Brändäyksen kova kymmenen

1. Aloittakaa brändin uudistaminen yhdessä johdon ja koko henkilöstön kanssa. Määritelkää, millä omintakeisella tavalla haluatte tulevaisuudessa toimia ja millaisia kokemuksia synnyttää asiakkaillenne.

2. Muistattehan, että brändin uudistaminen kuuluu toimitusjohtajalle, ei markkinointi- tai viestintäosastolle.

3. Tehkää toimitusjohtajan johtama muutosjohtamisohjelma.

4. Laatikaa sitä vauhdittava markkinointi- ja viestintäsuunnitelma.

5. Määritelkää aikataulut ja mittarit muutokselle.

6. Toteuttakaa muutosohjelma ja sitä vauhdittava kommunikointiohjelma.

7. Mitatkaa, toteutuvatko tavoitteet käytännössä ja ovatko asiakaskokemukset tavoitellun mukaisia.

8. Varmistakaa, että kaikki toimivat uusien tavoitteiden mukaisesti joka kohtaamisessa ja että ihan kaikki viestintä on bränditavoitteiden mukaista.

9. Uudistakaa ilme vastaamaan muuttunutta toimintatapaa.

10. Älkää tiedottako, että brändinne on uudistunut. Antakaa kaikkien kokea se. Vain sillä tavoin se uudistuu.