Mitä tapahtuu Effien pinnan alla?

Effie Awardsissa palkitaan jälleen helmikuussa tuloksekkaimmat markkinointityöt. Yölamput paloivat arvattavasti pitkään tänäkin syksynä, kun töitä dokumentoitiin lopulliseen muotoon. Jo kisaan osallistuminen on hyvä prosessi ja herättää viimeistään silloin tunnistamaan, missä töissä on onnistuttu poikkeuksellisen hyvin ja miksi.

Dokumentoinnit kertovat onnistumisen taustoista vain osan. Kertomatta jää varmasti kiinnostavia asioita, jotka vaikuttavat pidemmällä aikavälillä siihen, kuinka yritys onnistuu rakentamaan kilpailuetua ja vankkoja asiakassuhteita, innovoimaan ja kasvattamaan osaamistaan. Mitä nämä voivat olla?

Lisää vaikuttavuutta yhteistyötavoilla

Yksi kiinnostava alue liittyy yhteistyötapoihin markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa, millaisilla toimintamalleilla parhaita tuloksia haetaan ja saadaan. Useat yritykset testaavat parhaillaan erilaisia design-ajattelusta ja softaratkaisujen kehittämisestä kumpuavia toimintamalleja myös markkinoinnissa. Työ ei ole aina kivutonta, kun malleja räätälöidään omalle yritykselle sopivaksi uuteen kontekstiin.

Agile-mallien perusajatukset ovat tervetulleita markkinointiin: tavoitteellisuus ja läpinäkyvyys, töiden palastelu realistisen kokoisiksi sprinteiksi, roolien joustavuus tekemisessä, itseohjautuvuus ja jatkuva avoin vuorovaikutus kaikkien tekijöiden kesken. Erityisesti markkinoinnin kehityshankkeissa uudet työmallit ovat tuoneet hyviä tuloksia.

Investointiajattelun kirkkaus

Investointipäätöksiä tehdään monella tasolla – henkilöresursseihin, kumppanien palveluihin, teknologiaan, yksittäisiin projekteihin. Konsultointiyritys Gartnerin 2017–2018 tutkimuksen mukaan USA:ssa ja UK:ssa yritysten markkinointi-investoinneista hiukan yli puolet kohdistetaan henkilöstöinvestointeihin. Toimistoilta ostettujen palvelujen osuuden on ennustettu kasvavan 25 prosenttiin kokonaisinvestoinneista (oma porukan osuuden ollessa 27 prosenttia). Markkinointiteknologiainvestointien osuuden on ajateltu vähenevän tai tasaantuvan, osuuden ollessa 22 prosenttia ja maksetun median investointien osuuden hiukan kasvavan (osuus 25 prosenttia).

Gartnerin mukaan yritysten tavassa budjetoida investointeja on yhä paljon kehittämistä. Fiksumpia malleja niin vuositason kuin yksittäisten projektien budjetointiin kaivataan. Eniten kannattaa investoida hankkeisiin, jotka tuovat suurimman tuoton. Vaarallisinta on toimia kuten aina ennen, ja pelata vaimeaa prosenttipeliä, jossa samat hankkeet saavat saman verran kuin aiemmin sisäistä ja ulkoista resurssipanosta. Investointitehoa lisätään mm. kirkkaalla asiakassegmentoinnilla ja mallintamalla eri toimenpiteiden ja kanavien vaikutusta myyntiin systemaattisesti. Voiko ensi vuoden Effie-voittaja syntyä suurelta osin siksi, että yritys investoi 50 prosenttia kirkkaammin?

Benchmarkingilla laajuutta ajatteluun

Xerox halusi 1970-luvulla ymmärtää, kuinka on mahdollista, että japanilaiset kilpailijat myyvät parempilaatuisia kopiokoneita halvemmalla ja saavat silti hyvän voiton. Alun perin tuotantoprosessien benchmarkkauksesta lähtenyt ajattelu on tänä päivänä yritysten arkea monilla alueilla – tai ainakin tulisi olla. Kenties jo nyt taustalla tulevissa Effie-voitoissa?

Kun yritysten menestys perustuu usein siihen, kuka pystyy rakentamaan parhaan asiakaskokemuksen kerrasta toiseen ja kannattavasti, voi benchmarking auttaa menestymään kisassa. Kokemusten pohjana voi olla ainutlaatuinen tuote-ja palvelukehitys, palkitseva hinnoittelumalli, loistavasti rakennettu tietojärjestelmä, joka tukee asiakaspalveluhenkilöstöä, erinomainen malli asiakaspolkujen analysointiin ja oikea-aikaiseen viestintään tai mainiot tavat siihen, missä eri tehtävissä yrityksen ihmiset kiertävät ja siten oppivat parempaan sisäiseen yhteistyöhön. Kyse voi olla kohdemarkkina-analyysien kattavuudesta, partneroitumismalleista tai digitaalisessa markkinoinnissa sisältömarkkinoinnin toimintamalleista. Isoista ja pienistä asioista.

Menestyvimmät yritykset hakevat jatkuvasti benchmarking-ymmärrystä omaan kehittämiseensä. Intohimoa, luovuutta, sinnikkyyttä, uteliaisuutta – kaikkea sitä tarvitaan benchmarkingin kaveriksi ja lähtökohdaksi.

Uskon, että palkituissa töissä on aina taustalla merkittävää osaamista monella muullakin alueella kuin siinä, mikä itse töissä näkyy. Siten skål jo etukäteen paitsi itse töiden tekijätiimeille, myös yrityksille töiden takana. Taputan innokkaasti helmikuussa teille kaikille!