Mitä sinä voit tehdä Suomen puolesta?

Suomi elää yli varojensa. Julkista sektoria pidetään yllä velaksi, kun harvojen alojen varassa ollut vientikauppa on nopeasti supistunut. Ainoa kestävä apu on keventää julkisen talouden kustannuksia ja lisätä yksityisen sektorin työpaikkoja ja vientikauppaa. Monille tämä on selvää, mutta laaja on sekin joukko, jonka mukaan voitaisiin jatkaa kuin ennenkin. Orkesteri soittaa ja Titanic paahtaa eteenpäin.

Eduskunnan ja äänestäjien enemmistön tukea nauttiva hallitus on nyt ottanut tehtäväkseen parantaa Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Se tarkoittaa kaikille saavutetuista eduista luopumista ja pientä elintason laskua. Ensimmäiset leikkauslistat on esitelty.

Itsekkyyttä on kuitenkin tarjolla enemmän kuin epäitsekkyyttä. Ammattiliitot ja verovaroin rahoitetut organisaatiot eivät halua luopua mistään. Yhteiskuntasopimusta ei tämän takia saatu edes kokousagendan asteelle.

Viime viikolla hallitus latoi pöytään oman reseptinsä kilpailukyvyn parantamiseksi. Se sisältää ylipitkien lomien lyhentämistä, ylityökorvausten ja sairausajan palkan pienentämistä sekä 2500 euron vanhempainrahaa.

Markkinointiviestintätoimistojen kilpailukykyyn vaikuttavat ainakin sairausajan palkat sekä vanhempainraha. Korkean lisäarvon palvelualalla henkilöstökustannukset ovat ylivoimaisesti suurin kuluerä. Mielestäni hallituksen toimet ovat tervetulleita, ne helpottavat uusien työpaikkojen luomista. Parempi tuottavuus auttaa myös kilpailussa kansainvälisistä asiakkaista – mehän haluamme lisätä markkinointiviestinnän vientikauppaa.

En ole ehtinyt kuulla MTL:n jäsenten julkisia kommentteja näihin työllistämistä helpottaviin toimiin. Sen sijaan jotkut ovat kiiruhtaneet kertomaan, että eivät pidätä ensimmäisen sairauslomapäivän palkkaa. Veikkaisin, että useimmat toimistot tulevat todellisuudessa jatkamaan sitä käytäntöä. Julkisuushakuinen uutinen lähinnä sotkee kuvaa säästötoimien hyödyllisyydestä ja hyväksymisestä.

Olisiko pidemmälle katsoen viisaampaa osoittaa yhtenäistä tukea politiikalle, jolla ensimmäistä kertaa pitkään aikaan pyritään katkaisemaan Suomen velkaantumiskierrettä ja tekemään työllistäminen helpommaksi? Olisiko vastuullisempaa korostaa, että maan talous kääntyy vain jos julkisen sektorin kuluja saadaan pienennettyä ja yritysten tuottavuutta lisättyä?

Markkinointiviestintätoimistot ovat erinomaisessa asemassa levittämään sanaa työllistämisen helpottamisen tärkeydestä. Olemme verkostoituneita moneen suuntaan, ja tunnemme työnantajan ja usein myös yrittäjän näkökulman. Niitä kaivataan keskusteluun, koska muuten sitä hallitsevat opposition talousteoreetikoiden ja ammattiyhdistysliikkeen huterat mielipiteet.

Esimerkiksi suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja kertoi YLE:n suorassa lähetyksessä 12.9., ettei hän ymmärrä miten julkisen sektorin kulujen pienentäminen parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Jokainen meistä osaisi vääntää hänelle rautalangasta, että kevyemmällä verotaakalla olisimme tuottavampia.

Nyt on aika käyttää viestintäkykyjä koko maan puolesta. Näitä säästötoimia tulee nimittäin vielä lisää, nyt on nähty vasta alkua. Matka terveeseen taloustilanteeseen on pitkä.