Mitä ovat markkinoinnin uudet kujeet?

Digitaalisen markkinoinnin kentällä ei alkaneena vuonna ole näkyvissä mitään sellaista, mikä saisi alaa seuranneita enää hämmästymään.  Viime vuonna meille kaikille rummutettiin markkinoinnin automaatiota, sosiaalista mediaa, mobiilimarkkinointia ja videon ylivaltaa.

Ilman näitä ei markkinoinnista pitänyt tulla yhtään mitään. Hakukonemarkkinointi keksittiin kuitenkin tieteenalana jo vuonna 2001, ja vasta nyt me alamme ymmärtää relevanttien sisältöjen merkityksen brändimme löydettävyyden ja erottuvuuden lähteenä.

Todennäköisesti jotkut näistä yllämainituista asioista ovat ja tulevat olemaan vain iskulauseita. Eli ne ovat asioita, jotka ovat olleet olemassa muodossa taikka toisessa jo paljon aikaisemmin. Useimmat näistä ovat saaneet uuden ja käytettävämmän – ja ehkä jopa ylevämmän merkityksen digitaalisen markkinoinnin aikakaudella.

Mutta mitä ne tämän vuoden uudet kujeet voisivat olla?

Ensinnäkin, väitän, että luovuus ja suunnittelu palaavat markkinoinnin ytimeen. Markkinoijat ja toimijat alkavat taas ymmärtää, mitä luovuus ja suunnittelu teknologian suomiin moninaisiin mahdollisuuksiin yhdistettynä saavat aikaan paitsi eri liiketoiminta-alueilla, myös meidän jokaisen arjessa.

Meillä on jo riittävästi osaamista ja saatavillamme teknologiaa, jolla voimme tehdä uusia uskomattomia asioita. Jopa kokonaan uutta liiketoimintaa. Aidosti uudet, luovat tavat lisätä vuorovaikutteisuutta asiakkaiden kanssa kuitenkin puuttuvat, kuten myös syvempi ymmärrys luovan suunnittelun ja teknologian riippuvuuksista ja mahdollisuuksista.

Koodarit ja insinöörit eivät ole ainoita digitaalisen ajan sankareita. Uskon, että tulevien menestystarinoiden myötä osaajat, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot, tahto luoda hyviä asiakaskokemuksia ja rohkeutta heittäytyä eteenpäin, tulevat nousemaan arvoonsa. Luovat suunnittelijat, tarinankertojat ja luovien teknologioiden osaajat, joilla on kyky innostaa ja rohkaista, voittavat. Kyky soveltaa jo osaamaamme ja olemassa olevaa uudella tavalla vaatii rohkeutta ja muutosjohtajuutta sekä asiakkaan että toimittajan päässä.

Toiseksi, markkinointi tullaan mieltämään yhä enemmän palveluksi. Käytettävissä olevien teknologisten innovaatioiden on nyt aika siirtyä teoriasta ensin suunnittelijoiden ja markkinoijien alustoiksi, ja sitä kautta luovuuden ja oivallusten avulla konkreettisiksi palveluiksi kuluttajalle.

Markkinoinnin ja liiketoiminnan prosessien sekä käytettyjen toimintatapojen on samalla järjestäydyttävä uudelleen. Staattisten ja lineaaristen suunnitelmien on muututtava kohti jatkuvaa ja ketterää kehitystä. Yhdistämällä viestintää ja markkinointia vuorovaikutteisesti teknologian suomilla mahdollisuuksilla, saamme nopeammin käyttöön sekä markkinoinnin reaktiiviset että proaktiiviset vahvuudet.

Kolmas uusi kuje tule tulee olemaan se, että asiakaskokemukset eri pisteissä yhdistyvät. Ymmärrys siitä, että asiakaskeskeisyys ja parempien asiakaskokemusten synnyttäminen ovat ainoat asiat, jotka synnyttävät brändille kestävää kilpailuetua, on alkanut voimistumaan. Tämä suunta toivottavasti pysyy.

Olemme kuitenkin vielä kaukana saumattomasta monikanavaisuudesta ja siitä henkilökohtaisesta hyvästä asiakaspalvelukokemuksesta eri kanavien välillä, jota asiakkaille pitää pystyä tarjoamaan. Täyttääksemme asiakkaamme kokemusmaailman ja yllättääksemme heidät positiivisesti, meidän täytyy kytkeä yhteen paljon eri asioita useissa kokemuspisteissä. Tätä varten meidän on kyettävä yhdistämään sekä tiedot ja teknologiat että fyysiset ja digitaaliset kokemusmaailmat.

Mutta muutos vaatii muutakin kuin tätä. Meidän täytyy yhdistää ja muutta prosesseja ja toimintatapoja sekä lisätä ketteriä työtapoja. Meidän täytyy kyetä muuttamaan omia organisaatiorakenteitamme, jotta synnytämme monialaista osaamista ja lisäämme asiakkaan arvostamaan aitoa kokemusta. Yhdistämällä luovuus digitaalisuuteen ja kyseenalaistamalla oma-aloitteisesti nykyisiä toimintatapojamme – jopa itse liiketoimintaammekin – löydämme varmasti uusia tapoja muuttaa asiakkaidemme palvelukokemuksia ja luomme kokonaisia liiketoimintamalleja.

Meillä kaikilla on siis paljon tekemistä. Nyt, vuonna 2015, olemme käännekohdassa, sillä kaikki uusien menestystarinoiden synnyttämiseen tarvittavat tekijät on jo saatavilla. Tarvitaan enää tahtoa ja rohkeutta soveltaa.

Muistetaan kuitenkin, että luottamuksen, rakastamisen ja aidon vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan teknologioiden tueksi aina ihmisten välistä luovuutta sekä aitoa ja välillä niin erehtyvääkin tunneälyä.