Mistä on hyvät viestintäkonsultit tehty?

Mistä on hyvät viestintäkonsultit tehty? Mitä osaamista viestintäkonsultilta vaaditaan? Olen miettinyt aihetta useaan otteeseen. Viimeksi rakentaessani helmikuussa 2020 starttaavaa Viestintäkonsultin koulutusohjelmaa yhdessä MTL:n kanssa. Ja sitä ennen työskennellessäni johtavana viestintäkonsulttina monenlaisten asiakkaiden ja kollegoiden kanssa.

Olen listannut tähän kirjoitukseen osaamisia ja ominaisuuksia, joita havaintojeni mukaan hyvältä viestintäkonsultilta vaaditaan.

Hyvällä viestintäkonsultilla on…

  • Viestintäosaamista ja yhteiskunnan ymmärrystä

Tämänhän sinä tiesitkin. Jotta voisi auttaa asiakasta viestinnässä, pitää olla viestintäosaamista. Viestintäosaaminen on tänä päivänä mm. strategista näkemystä ja taktista pelisilmää, kanavaosaamista, sisällöntuotantotaitoja sekä kykyä kuunnella ja ilmaista itseään.

Viestit eivät elä tyhjiössä. Ne resonoivat (tai ovat resonoimatta) ympäristössään. Hyvä viestintäkonsultti on perillä ympäröivästä yhteiskunnasta – esimerkiksi ihmisten arvomaailmoissa ja käyttäytymisessä tapahtuvista muutoksista.

  • Asiakkaan ja liike-elämän ymmärrystä

”Pitää tuntea asiakas ja sen toimialaa” on konsulttialalla hokema, mutta silti totta. Asiakkaan ja sen busineksen ymmärtäminen edellyttää, että on perillä myös asiakkaan asiakkaista ja sidosryhmistä: mitä ne arvostavat ja mikä saa ne takajaloilleen.

Hyvä viestintäkonsultti taitaa…

  • Konsultatiiviset menetelmät

Viestintäkonsultin ydintaitoja on kaivaa esiin asiakkaan keskeisiä haasteita ja auttaa niiden ratkaisemisessa. Jos haluat kehittyä ongelmanratkaisijana, laajenna konsultatiivisten menetelmiesi työkalupakkia, kuuntelutaitojasi ja kykyäsi rakentaa luottamuksellista yhteistyösuhdetta.

  • Työpajatyöskentelyn ja toiminnalliset menetelmät

Hyvä viestintäkonsultti hallitsee työpajatyöskentelyn ja toiminnalliset menetelmät. Toiminnallinen työpaja on hyvä ratkaisu esimerkiksi silloin, kun asioita halutaan kehittää ryhmässä.

Usein työpajoihin kutsutaan johtajia ja asiantuntijoita, joiden näkemystä ja sitoutumista tarvitaan tärkeiden asioiden eteenpäin viemisessä. Heidän aikansa on monesti kortilla. Hyvin suunniteltu ja vedetty työpaja vie tavoitteeseen ja auttaa asiakasta – heikosti toteutettu turhauttaa ja voi jopa herättää asiakkaassa halun vaihtaa viestintäkumppania.

Hyvä viestintäkonsultti kehittää jatkuvasti myös…

  • Myyntitaitojaan

Hyvä viestintäkonsultti pystyy hankkimaan itse työnsä – ja hommaa laskutettavaa työtä myös kollegoilleen. Karkeasti myynti voidaan jakaa lisämyyntiin (asiakkuuksien syventämiseen) ja uusasiakashankintaan. Social Selling -aikakaudella hyvä myyjä kykenee tuottamaan imua – tuloksena yhteydenottoja asiakkaiden suunnalta. Ja tarttuu tarvittaessa puhelimeen uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi.

  • Hinnoittelutaitojaan

Mikä vaikuttaa asiakkaan hintaodotuksiin ja siihen, mitä hän on valmis maksamaan?  Asiantuntijapalveluiden hinnoittelu on taitolaji. Hyvä viestintäkonsultti ei ohjaa asiakasta hinta- ja panoskeskeiseksi vaan arvioimaan tuloksia – asiakkaalle tuotettavaa arvoa.

Hyvä viestintäkonsultti on yksinkertaisesti hyvä tyyppi, joka on…

  • Aikaansaava

Edellä listattujen osaamisten lisäksi viestintäkonsultin tehtävissä onnistumista auttavat osaamiset ja ominaisuudet, jotka ovat kovaa valuuttaa melkein missä tahansa tietotyössä: hyvät ongelmanratkaisutaidot, can do -asenne, kyky toimia proaktiivisesti ja itseohjautuvasti, kyky tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa sekä kyky toimia tehokkaasti aikapaineiden puristuksessa.  Lyhyesti: hyvä viestintäkonsultti saa asiat tapahtumaan.

Kehity kanssamme – Osallistu Viestintäkonsultin koulutusohjelmaan!

Lista viestintäkonsultin vaatimuksista on hengästyttävä. Onneksi työ ja hyvät kollegat opettavat – joskus se vie tosin aikaa. Ja onneksi kaikkea ei tarvitse oppia pitkän tien kautta –  voit kehittää osaamistasi osallistumalla 13.2.2020 starttaavaan Viestintäkonsultin koulutusohjelmaan. Kun tulet mukaan, laajennat konsultatiivisten menetelmien työkalupakkiasi, opit rakentamaan parempia työpajoja, kehität myyntiosaamistasi ja opit taitavaa hinnoittelua.