Millainen on hyvä Finnish Comms Awards entry?

Hyvä kilpailutyö on tarina, jossa on haasteita, sankareita, jännitystä, voitto & opetus – kerro tarina! Kilpailussa painotetaan pitkäjänteistä yhteistyötä, strategista ajattelua ja mitattavia tavoitteita. Tuo rohkeasti esille työnne vaikuttavuus.

Hyvästä kilpailutyöstä käy ilmi asiakas- ja toimistoymmärrys. Kerro siis tuomaristolle miten päädyitte kampanjan oivaltaviin ratkaisuihin. Tuo ilmi miten asiakasymmärryksen kautta toimisto tiesi, miten pystyi auttamaan asiakasta saavuttamaan tavoitteensa tai ratkaisemaan ongelmansa.

Tutustu etukäteen kategorioiden kuvauksiin. Jokainen työ kirjoitetaan erikseen kuhunkin kategoriaan sopivaksi. Voit liittää kisatyöhön mukaan videon täydentämään ja elävöittämään kirjallista osuutta.

 • Pituus max2 * A4 (PDF)
 • Asiakaskilpailutyöt kirjoitetaan nimettöminä, ei toimistojen tunnisteita, asiakkaan nimi näkyy.

Kilpailutyön rakenne

 • Lähtötilanne ja tavoitteet
 • Strategia
 • Toteutus
 • Tulokset
 • Asiakasyhteistyö: liiitä mukaan asiakkaan lausunto työstä, josta käy ilmi merkityksellisyys liiketoiminnalle.

Muista kohderyhmä

Kirjoitat viestinnän huippuammattilaisille. He tietävät viestinnästä paljon ja ymmärtävät sitä. Jätä kaikki epäolennainen ja itsestään selvä pois. Jokainen lyhennetty sekunti tuomariston ajasta parantaa mahdollisuuksia.

Tuomaristolla on hirveästi luettavaa ja vähän aikaa. Sellainen kilpailutyö, josta olennainen erottuu helposti, pärjää paremmin kuin vaikeaselkoinen. Lyhennä, lyhennä ja lyhennä. Saksi pois kaikki, millä ei ole merkitystä.

 • Tuomaristo antaa lyhyen perustelun jokaiselle kilpailutyölle. Ansiokasta: työssä on kiteytetty hyvin liiketoiminnan ongelma ja sen viestinnällinen ratkaisu. Parannettavaa: tulosten arviointi on keskeneräinen vaikka tulokset ovat hyvät, eivät vielä riitä palkitsemiseen.

Pitchaus on loppurutistus

Se mikä erottaa Finnish Comms Awardsin muista kilpailuista on kilpailun 2. vaihe, jolloin tuomaristo valitsee voittajan osallistujien pitchausten perusteella. Shortlistatuilla kilpailijoilla on viikko aikaa valmistella voittava puheenvuoro.

Pitchaukseen on käytettävissä 5 minuuttia, jonka jälkeen tuomaristolla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä toiset 5 minuuttia. Aikataulu on tiukka, joten kannattaa valmistautua huolella.

Kilpailijat saavat käyttää tukimateriaaleja ja annamme tarvittaessa lisäohjeita pitchaukseen.

Vuoden 2020 uudet kategoriat

Finnish Comms Awards -kilpailussa on kaksi pääsarjaa, joista kummassakin useampi kategoria. Löydät lyhyet kuvaukset sivuiltamme.  Tarkista esimerkkien avulla mihin kategoriaan osallistua.

 • Vuoden ajatusjohtaja
  Ajatusjohtaja on menestyksellisesti saanut ajatuksilleen julkisuutta ja esiintynyt organisaationsa edustajana julkisuudessa. Hän on ansainnut paikkansa henkilönä, jota media ja yleisö kuuntelevat. Tässä kategoriassa palkitaan ajatusjohtajan lisäksi hänen tukijoukkonsa.
 • Talous- ja sijoittajaviestintä
  Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation tuloksellista ja/tai vaikuttavaa viestintätyötä, jossa talous- ja sijoittajaviestinnän keinoin on parannettu yrityksen/organisaation toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta suhteessa sijoittajiin, rahoittajiin, analyytikoihin, työmarkkinoihin, julkiseen sektoriin tai toimialaan. Tämä kattaa mm. listautumisviestinnän, yrityskaupat, rahoituksen nostamisen, tulos- ja strategiajulkistukset ja joukkorahoituskampanjat.
 • Kriisi- ja poikkeustilaviestintä
  Kategoriassa palkitaan yrityksen tai organisaation onnistunutta kriisi- ja poikkeustilaviestintään liittyvää konsultointia, viestintää ja/tai kriisinhallintaa. Arvioinnissa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota asiakaskokemukseen ja -arvioon viestintätoimiston avun merkityksellisyydestä kriisin tai poikkeustilan hoitamisessa, liiketoimintaan kohdistuneiden uhkien torjunnassa ja/tai organisaation toimintaedellytysten jatkumisessa.
 • Vastuullisuusviestintä
  Kategoriassa palkitaan vastuullisuusviestinnän onnistunutta konsultointia ja/tai tuloksellista toteutusta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota organisaation vastuullisuusviestinnän erottuvuuteen, vaikuttavuuteen ja asiakaskokemukseen.
 • Korona
  Kategoriassa palkitaan mm. innovatiivisuudesta, rohkeudesta, sisukkuudesta, yritteliäisyydestä ja ratkaisulähtöisyydestä. Globaaliin koronapandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ei ole vain sopeuduttu, vaan siitä on löydetty uusia mahdollisuuksia mm. henkilöstölle, liiketoiminnalle, asiakkaille, asiakastöille tai koko toimialalle – ja proaktiivisilla, tilanteeseen sopivilla teoilla on saatu myös tuloksia ja vaikuttavuutta. Torjuntataistelukin on ansiokas tulos.

Tutustu kaikkiin kategorioihin