Mediaseuranta osaksi organisaation arkea

Mediaseurantapalvelujen käyttö on yleistynyt eri kokoisissa organisaatioissa viime vuosina vauhdilla. Kun tarkastellaan palvelujen ominaisuuksia ja erityisesti niiden haku- ja analyysitoimintoja, on tekoälyn hyödyntäminen kiistatta tärkein yksittäinen mediaseurantapalvelujen tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Tekoäly ensisijaisesti helpottaa, tarkentaa ja kirkastaa mediaseurannan tuottamia tuloksia ja mahdollistaa huomattavasti aiempaa laajemman data-analyysin sekä sisältöjen haravoimisen.

Mutta kuinka tekoälyn saa parhaiten palvelemaan mediaseurannan käyttäjiä?

Mediaseurannasta puhuttaessa esille nostetaan usein oman organisaation, kilpailijoiden sekä toimialan näkyvyyden seuraaminen. Yhdessä nämä muodostavat hyvän ja tärkeän lähtökohdan mediaseurannan hyödyntämiselle varsinkin silloin, kun tarkoituksena on seurata ajankohtaisia keskusteluja sekä oman organisaation viestinnän kehittymistä.

Mediaseurannan käyttömahdollisuuksia kannattaa kuitenkin pohdiskella hieman syvällisemmin myös organisaation sisäisestä näkökulmasta. Mielestäni mediaseurannan käyttöönotossa tulee ymmärtää, että modernit organisaatiot kärsivät usein arjen tietotulvasta ja että tekoälypohjainen mediaseuranta on mitä parhain työväline tämän tulvan hallitsemiseksi.

Aluksi on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää määritellä hyvin, millaisesta tiedosta oman organisaation eri osastot ja tiimit voisivat hyötyä. Mediaseurannan tuottamia osumia voidaan nimittäin kohdentaa oikeille henkilöille organisaation roolien ja vastuualueiden mukaisesti. Viestinnän kehittymisen seuraaminen ei ole välttämättä kaikkein relevanteinta sisältöä vaikkapa asiakastyytyväisyydestä vastaavalle eikä hanketyöntekijä välttämättä hyödy kilpailijaseurannasta, mutta hyvin mietityillä ja rakennetuilla mediaseurannoilla pystytään tuottamaan aitoa lisäarvoa työntekijöiden arkeen ilman ylimääräistä tietoähkyä.

Kuten mainitsin, on tärkeää miettiä, mitä lisäarvoa ja hyötyä mediaseurannan osumat voivat meille antaa ja kuinka tätä kerättyä tietoa pystyttäisiin hyödyntämään eri toiminnoissa. Tässä vielä muutama oivallus aiheeseen liittyen:

Mediaseuranta on myös sisällöntuotannon väline

Mediaseurannalla voidaan seurata mediassa käytäviä ja nousevia keskusteluja ja ottaa niihin kantaa oikealla hetkellä. Omien tiedotteiden ja kannanottojen lisäksi useilla mediaseurantatyökaluilla voidaan nostaa esille tulleita osumia esimerkiksi nettisivuille, uutishuoneisiin tai someen. Itse tuotetun sisällön lisäksi omaa uutisvirtaa kannattaa rikastaa ja tukea myös muilla aiheeseen liittyvillä mediaosumilla.

 

Mediaseurantaa auttaa seuraamaan omia asiakkaita

Asiakaspäälliköille kannattaa ohjata raportteja asiakkaista, joiden kanssa he työskentelevät. Päivittäin tuleva osumaraportti tarjoaa tärkeää tietoa siitä, mitä asiakkaistanne kirjoitetaan juuri nyt ja onko heillä tulossa esimerkiksi hankintatarpeita, johon myynti pystyy tarttumaan.

Mediaseurannasta on hyötyä myös asiakaspalvelussa

Mediaseuranta auttaa asiakaspalvelurajapinnassa toimivia tunnistamaan somekriisit ajoissa sekä poimimaan alan suunnannäyttäjiltä hyviä benchmarkkeja siihen, miten asiakaspalvelua kannattaa toteuttaa esimerkiksi eri somekanavissa. Kuukausiraportit asiakaspalvelun uusimmista teknologioista tai alan tulevaisuudesta voivat myös toimia hyvänä ponnahduslautana oman toiminnan kehittämiselle.

Kiinnostuitko mediaseurannasta? Pääset täältä lataamaan itsellesi viestinnän ammattilaisten oppaan mediaseurantaan.