Markkinointi tarvitsee generalisteja!

Kun luovuus ja tehokkuus taistelivat, kumpi voitti? Viime vuosina tehokkuus on ollut markkinointialan diskurssissa vahvasti niskan päällä. Markkinointi on matematiikkaa, on korostettu. Vihdoinkin markkinointi on kunnolla mitattavissa, aina ensikontaktista kassalle asti!

Markkinointiteknologia on tuonut paljon hyvää ja mitattavuudesta on kiistatonta hyötyä.

Markkinoinnin ja myynnin yhteiset termit ja tavoitteet ovat nostaneet näiden osaamisalueiden yhteistyön aivan uudelle tasolle. Moni taulukkolaskentaan taipuvainen johtaja on hykerrellyt, että nythän tässä touhussa alkaa olla järkeä, ja siunannut ilolla kasvavia budjetteja.

Matemaattisen ajattelun sivuvaikutus on, että huomio kiinnittyy asioihin, joihin matemaattinen ajattelu sopii.

Markkinoinnista on tullut taktista optimointia. Kun konversioprosentit ja klikkihinnat kertovat mikä toimii ja mikä ei, muuta ei juuri tarvita. Sen kun pistetään euroja sinne, mikä toimii. Kaikki hyvin, tavallaan.

Hubspotin vuosittain järjestämässä Inbound-markkinointitapahtumassa Bostonissa korostui useammassakin puheenvuorossa havainto, että markkinoinnin ammattilaisten profiili on muuttunut.

Markkinointiteknologian yleistymisen myötä markkinoijat ovat nyt yhä erikoistuneempia, ja heidän työnsä on yhä taktisempaa.

Erikoistumisen hyödyt ovat ilmeisiä. Optimointi onnistuu paremmin, kun tuntee syvällisesti kanavat ja ohjelmistot, joita optimoi.

Mitä enemmän markkinoijat puhuvat siitä, millaisia konversioprosentit ovat asiakaspolun eri vaiheissa, sitä varmemmin muut kuin markkinoijat alkavat ajatella, että tuota se markkinointi on.

Konversio-optimointi on arvokas asia ja parempi tuotto markkinointi-investoinneille mahtava juttu. Samaan aikaan on epätodennäköistä, että näistä löytyisi se merkitsevin ero voittajan ja häviäjän välillä.

Yksi markkinoinnin ikiaikaisia totuuksia on, että voittaja tekee jonkin asiakkaille merkityksellisen asian eri tavalla kuin muut. 

Strateginen markkinoija voi esimerkiksi havaita orastavan trendin aiemmin kuin muut, ja asemoida tuotteensa tai palvelunsa nousevan aallon harjalle. Tunnistaa tehottomuuden, jonka ohittamisesta tulee äkkiä uusi normaali. Nähdä piilevän tarpeen, jota kukaan ei aiemmin tajunnut täyttää.

Markkinoinnin strateginen tehtävä on katsoa nurkan taakse. Se on mahdollista vain, kun nostaa katseen näppäimistöstä.

Uuteen kukoistukseen nousevien markkinoinnin generalistien edessä on este, jonka ylittäminen on onnistumisen välttämätön edellytys: mittarointi. Täysin uudet asiat harvoin toimivat heti alkuun yhtä hyvin tai paremmin kuin jo koetellut, optimointivaiheeseen edenneet asiat.

Liian keskeiseen asemaan nousseista taktisen optimoinnin mittaristoista onkin nyt aika tinkiä. Tämä vaatii näkemystä ja luottamusta: juuri niitä asioita, joista taulukkolaskentaan taipuvainen johtaja luuli jo päässeensä iäksi.

Lyhyen tähtäimen optimointia painottavilla markkinoinnin mittareilla on tärkeä rooli. Vielä tärkeämpää on pitää huolta siitä, ettei markkinointia typistetä vain niihin.

Muistetaan, että markkinoinnin tärkein rooli on strateginen: luovuutta ja näkemystä korostava, yllätyksellinen, uskalias ja aivan uutta arvoa hakeva.

 

Blogi on julkaistu Netprofilen blogissa 13.9.2019. Voit lukea alkuperäisen jutun täältä.