”Makesissa on vain vanhoja ihmisiä”

-Hei, Makesista piti sanoo. Meitä huolestuttaa aika paljon se, että siellä on vain vanhoja ihmisiä eikä meitä nuoria ollenkaan, sanoi eräs alan kaveri minulle Effien palkintojenjaossa.

Ööm, ollaanko me kaikki vanhoja? Ei kaikki, mutta onhan hallituksessa aika monta konkaria.

– Näin se vähän on, mutta siihen on selkeä syy. Makesin tärkein asia on tehdä yhteiskunnallista vaikuttamista. Siihen tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat kaikki eivätkä pelkää ketään, sanoin.

Ja jatkoin perään, että työryhmiin otetaan mielellään nuoria ihmisiä mukaan. Niissä synnytetään varsinaiset strategiset ja luovat ideat sekä visioidaan tulevaa.

Makesin, Markkinoinnin edistämiskeskuksen, hallituksen järjestäytymiskokous oli tammikuun lopussa. Päätimme siellä yhdestä uudesta tehtävästä: ryhdymme konkreettisiin toimiin, jotta saamme yritysten hallituksiin markkinoinnin ammattilaisia.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on 700 jäsentä. Heistä kuusi on taustaltaan markkinoinnin asiantuntijoita. Viiden vuoden päästä luvun on oltava moninkertainen.

Makesin tarkoituksena on vauhdittaa Suomen kasvua markkinoinnin avulla. Se pitää yllä keskustelua markkinoinnin merkityksestä maan kansantaloudelle ja edistää alan verkostoitumista. Meidän on muutettava suomalainen kansanluonne.

Makesissa kootaan yhteen kaikkien perustajatahojen lobbausvoimat. Yhdessä saamme enemmän vaikutusta aikaseksi kuin kukin yksinään. Muutoin Makes ei tee mitään, mitä perustajaliitot tahoillaan tekevät.

Kokoamme myös markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa sekä edistämme markkinointiin liittyvän tutkimuksen kehitystä. Nämä faktat ovat perusedellytyksiä lobbaamiseen eli elinkeinopoliittisen vaikuttamisen tekemiseen.

Yksi tärkeä tehtävämme on kasvattaa markkinoinnin koulutuksen tasoa kaikilla opetusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen.

Makesille avataan lähiaikoina omat sivut ja ryhdymme tuottamaan sinne materiaalia alasta ja yhdistyksen toiminnasta.