Kun kieli puuttuu, ei synny ymmärrystä

Pohdin äskettäin jälleen kerran sitä, miksi ”markkinointia ei ymmärretä” -keskustelua käydään edelleen. On tullut kuunneltua sitä jo pitkään. Makesin hallituksen kokouksessa hoksasin yhden merkittävän syyn: meiltä puuttuu yhteinen kieli.

Tomi Härmä totesi tutkimustyöryhmän yhden haasteen olevan se, että yksi ymmärtää markkinoinnilla strategista markkinointia (sisältäen tuotteen, hinnoittelun, jakelun, myynninedistämisen), toinen markkinointiviestintää ja kolmas mediamainontaa. Lauri Sipilä täydensi tätä palettia viestintäryhmän kokouksessa vielä sillä, että markkinointi ymmärretään markkinointiosastoksi.

Reilut kuusi vuotta olen ollut markkinointialan lobbarina ja lukuisia kertoja törmännyt tuohon Tomin kuvaamaan ongelmaan. Ja koska meillä ei ole yhteistä terminologiaa yritysjohdon eikä suuren yleisön kanssa, ei ymmärrystä voi syntyä.

Miksi meillä ei ole yhteistä kieltä?

Koska meidän pitää kasvattaa ja laajentaa vielä markkinointiosaamistamme, koska meidän pitää kehittää markkinointihenkistä kulttuuria ja koska meidän pitää muuttaa suomalainen kansanluonne.

Nyt arvaan jonkun ajattelevan, että markkinointi on tukitoiminto. Muillakin tukitoiminnoilla kuten talous- ja henkilöstöhallinnolla ja IT on oma ammattislanginsa, jota muut eivät ymmärrä. Niin on. Ja hyvä esimerkki on entinen atk, nykyinen IT.

Koska juuri mikään yritys ei enää menesty ilman yrityksen strategiaa tukevaa tietotekniikkaa, on kaikkien pitänyt opetella perustaidot ja siinä sivussa terminologia. Se, joka ei ole oppinut, on kulkeutunut muihin askareisiin.

Koska kilpailu asiakkaista kovenee, maailma kutistuu ja asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy, muuttuvat yrityskulttuuritkin markkinointihenkisiksi. Brändi luodaan tuotantoketjussa ja asiakasrajapinnassa. Strategiat muuntautuvat markkinointihenkisiksi. Elleivät muutu, kilpailu hoitaa yrityksen pois päiviltä. Se on markkinatalouden laki.

Mutta tapahtuuko tämä muutos Suomen kannalta riittävän nopeasti?

Muutosta vauhdittaisi ainakin se, että me markkinointi-ihmiset jaksaisimme keskittyä miettimään omaa sanastoamme ja avaamaan termejä heille, jotka eivät niitä ymmärrä.