Korona, vastuullisuus julkisessa hankinnassa ja kolme vinkkiä

Koronakriisi on luonut yhteiskuntaan paineen, jota on yritetty purkaa kiireellä ja välineillä, joita ei ole pandemian kaltaista muutostilannetta varten edes kehitetty. Kasvosuojafarssi, jossa virkamiehet hankkivat kriittisiä suojavälineitä taparikollisilta ja jotka vielä sen jälkeen osoittautuvat käyttökelvottomiksi oli alkusoittoa. Epäselvyydet Business Finlandin rahoituspäätöksissä ovat jatkoa samalle asialle: kun valtakunnan tulevaisuus on epävarma, niin kiireessä tehdyissä päätöksissä tapahtuvat virheet luovat julkista kuvaa hallinnosta, joka ei ole tehtäviensä tasalla.

Tästä syystä onkin odotettavissa korjausliike, joka alkanee heti, kun nyt päällä oleva kriisi helpottaa. Normaali liikemaailmasta tuttu due diligence –tarkastelu saa paremman otteen myös kuntien ja valtion hankintatoimessa. Hankintalaki luo yksiselitteiset raamit julkiseen ostamiseen, mutta kuten on nähty, niin lain tulkinta voi olla kirjavaa tai pahimmassa tapauksessa, kiire ja ostamisen paine ohittavat koko olemassa olevan järjestelmän.

Normaalissa yhteiskunnan olotilassa samaa asiaa todistaa markkinaoikeuden herkkä käyttö tilanteissa, jossa joku hankintakilpailutukseen osallistunut osapuoli kokee kärsineensä vääryyttä kilpailutuksen päätöksissä. Markkinaoikeuden pelko vaikuttaa tutkitusti kilpailutuksien laatimiseen siten, että ”kokonaisedullisin tarjous” (lue toiseksi halvin) on usein voittoisin tarjous.

Koronan jälkeen voi käydä niin, että kaikkeen hankintatoimeen otetaan merkittävästi tarkempi seula; samoin kilpailutuksiin voidaan tuoda mukaan elementtejä, jotka parantavat ostajan kykyä arvioida valituksi tulevan toimittajan liiketoiminnan kelpoisuutta. Noin tarjoajan vinkkelistä, tämä voi olla varsin positiivinen asia.

Nyt onkin hyvä hetki tarkastella omaa liiketoimintaa vastuullisuuden kontekstista. Vastuullisuuden hyvä strategia ja siitä ymmärrettävästi sekä kiinnostavasti viestiminen antaa kilpailuetua myös siinä tilanteessa, jossa ostajan intressissä on tietää palvelun tai tuotteen tarjoajasta enemmän kuin yksittäisten numerojen valossa on mahdollista.

Käytä korona-aika viisaasti. Vapauta suunnittelukapasiteettia siten, että myös yhtiösi vastuullisuuden strategiaa ja sen viestintää tarkastellaan uudestaan.

Tässä kolme helppoa vinkkiä:

1. Miten yritys johtaa vastuullisuuttaan?

2. Miten se on kertonut vastuullisuudestaan sidosryhmilleen?

3. Mitkä ovat yrityksen vastuullisuustavoitteet?

Ensi syksyn kilpailtuun markkinaan voi valmistautua juuri nyt, kun osa asiakkaista viivästyttää tilauksiaan ja aikaa oman organisaation pieneen kehittävään Teams-kokoukseen voisi löytyä hieman helpommin.