Kattava avoimuusrekisteri vahvistaa luottamusta yhteiskunnassa

Avoimuusrekisteri on hyvä asia. Siitä pitää tehdä helppokäyttöinen, maksuton ja helposti saavutettava. Rekisteri on mahdollisimman pian laajennettava myös aluehallintoon.

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n viestintätoimistojaos on seurannut aktiivisesti oikeusministeriön aloittamaa avoimuus- eli lobbausrekisterin lainvalmistelutyötä ja osallistuu siihen. Viestintäpalveluina tarjoavina yrityksinä kannatamme lämpimästi velvoittavan rekisterin perustamista.

Luottamus, läpinäkyvyys ja avoimuus ovat suomalaisen yhteiskunnan erityisiä voimavaroja. Niitä tulee vaalia kaikkia osapuolia koskevin kohtuullisin velvoittein myös yhteiskunnan toimijoita koskevassa kuuntelemisessa. Lain tavoite on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta.

Avoimuutta tulisi edistää paitsi valtionhallinnossa myös kunnallis- ja aluehallinnossa. Siksi avoimuusrekisterivelvoite tulisi mahdollisimman pikaisesti laajentaa koskemaan myös kunnallista ja alueellista päätöksentekoa.

Rekisteristä helppo, maksuton ja helposti löydettävä

Kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet sekä rekisterin helppokäyttöisyys, julkisuus ja saavutettavuus ovat avoimuusrekisterin hyviä lähtökohtia. Rekisteröitymisen tulee olla helppoa ja maksutonta, jotta myös pienet järjestöt ja yhteisöt saadaan siihen mukaan.

Vaikuttamisviestinnän toimijoiden tulisi kirjata yrityksensä ja edustajiensa tiedot rekisteriin itse sekä vastata myös tietojen oikeellisuudesta ja ajan tasalla pitämisestä.

Rekisteriin tulisi kirjata yhteydenpito valtioneuvoston jäseniin, valiokuntien ja poliittisten ryhmien puheenjohtajiin ja varapuheenjohtajiin, erilaisten valmistelevien työryhmien puheenjohtajiin, hallinnon ylimpiin virkamiehiin sekä kansanedustajiin.

Avoimuusrekisteri käyttöön 2023

Oikeusministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaista avoimuusrekisteriä, jonka on tarkoitus täydentää Suomen julkisuuslainsäädäntöä ja vahvistaa hallinnon avoimuutta. Avoimuusrekisteristä annettavan lain on määrä tulla voimaan vuonna 2023. Samalla on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen rekisteri, joka koskisi aluksi valtiollisen tason päätöksentekoa ja se voitaisiin myöhemmin laajentaa koskemaan kunnallis- ja aluehallintoa.

Lobbaamiseen läpinäkyvyyttä

MTL on markkinointiin ja viestintään erikoistuneiden yritysten liitto. Se edellyttää jäsentoimistoiltaan sitoutumista liiton eettisiin periaatteisiin.

Liiton lobbausta koskevat eettiset ohjeet kannustavat avoimeen, rehelliseen ja läpinäkyvään toimintaan päättäjien, kumppaneiden, muihin lobbareiden, median ja yleisön kanssa. Näiden ohjeiden mukaan toimistoissa työskentelevät ammattilaiset ovat tarkkoja jääviydestä ja ilmoittavat sidoksensa.

Toimistojen ammattilaiset ovat usein myös päätöksentekijöinä valtion tai aluehallinnossa. He jääväävät itsensä päätöksissä, jotka koskevat heidän asiakkaitaan ja tarkistavat myös kumppaneidensa ja liittolaistensa jääviydet.

Viestintä on monitahoista vuorovaikutusta

Edunvalvontafoorumin 2017 kirjaamat suomalaisen edunvalvonnan eettiset säännöt sekä Viestinnän eettisen neuvottelukunnan VEN eettiset ohjeet ovat avoimen ja vastuullisen viestinnän hyviä linjauksia. Niiden mukaan viestinnän ammattilainen edistää monitahoista vuorovaikutusta, tuo aktiivisesti ja ennakoiden saataville yleisöille tarpeellisen tiedon sekä työnantajansa tai toimeksiantajansa osuuden viestin sisältöön.

Vastuullinen viestinnän ammattilainen tuo avoimesti esiin olennaiset omat sidonnaisuutensa ja intressinsä. MTL on sitoutunut viestinnän ja suhdetoiminnan kansainvälisiin eettisiin linjauksiin. Vuonna 2017 kansainvälisen viestintätoimistojärjestöjen organisaatio ICCO:n jäsenmaat allekirjoittivat eettiset periaatteensa ja nimesivät ne isäntäkaupungin mukaan Helsinki Declarationiksi.

MTL Viestintätoimistojen jaos