Vuoden Lääkeinformaatioteko

Vuoden Lääkeinformaatioteko on Lääketeollisuus ry:n vuosittain jakama tunnustus.

Tunnustus annetaan viestinnän tai markkinoinnin teolle tai kampanjalle, joka nostaa esiin jonkin merkittävän ja ajankohtaisen terveyskysymyksen kuluttajille. Palkinnon valitsee riippumaton raati ja tunnustus luovutetaan voittajille vuosittain lääkealan ammattilaisten Farmasian päivillä.

Palkitut viestintäkampanjat ovat tavoitelleet onnistuneesti suomalaisten terveyteen ja lääkkeisiin liittyvän tietoisuuden lisäämistä ja huomion herättämistä. Niillä on myös onnistuttu herättämään yhteiskunnallista keskustelua.

Yhtenä tunnustuksen kriteerinä on myös, miten kampanjassa on hyödynnetty erilaisia medioita lääkemarkkinoinnin Eettisiä ohjeita noudattaen. Eettiset ohjeet ovat jo 60 vuoden ajan olleet lääketeollisuuden itsesääntelyn pohja. Niiden tavoitteena on mm. varmistaa lääkkeiden käyttäjien turvallinen lääkkeiden käyttö.

Kahtena viime vuonna lääkeinformaatioteon tunnustuksen on pokannut kampanja, joka pureutuu antibioottiresitenssiin. Antibioottiresistenssistä arvioidaan johtuvan vuosittain maailmassa noin
700 000 kuolemantapausta. Määrän on ennustettu nousevan 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä, ellei asiaan puututa. Antibioottiresistenssi tarkoittaa bakteerien vastustuskyvyn lisääntymistä antibiootteja vastaan ja siten antibioottien tehon heikentymistä, mikä on vaarantamassa länsimaisen terveydenhuollon perustan.

Vuoden 2019 kilpailu on parhaillaan käynnissä. Lue lisää kilpailukutsusta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija ja palkintoraadin sihteeri Jaakko Laurila, jaakko.laurila@laaketeollisuus.fi.