Christina Forsgård valittiin johtamaan ICCO:n globaalia eettisen viestinnän kampanjaa

Suomalaisen Netprofilen perustaja Christina Forsgård on kutsuttu kansainvälisen viestintätoimistojen kattojärjestön ICCO:n Ethics Chairiksi.

Tehtävä on uusi ja lanseerataan osana järjestön Power of Ethics -kampanjaa. Yli 60 maassa vaikuttavan ICCO:n yhtenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää viestintäalan eettisiä toimintatapoja.

ICCO:n (International Communications Consultancy Organisation) globaali Power of Ethics -kampanja avataan syyskuussa. Uuden Ethics Chair -roolin tavoitteena on opettaa erottamaan informaatiotulvasta luotettava tieto ja perusteltuun tietoon nojaavat lähteet. ICCO Ethics Chair kannustaa yleisöä, yhteisöjä ja viestinnän ammattilaisia tunnistamaan ja kumoamaan valeuutisia sekä virheellistä tietoa.

Kansainvälisenä järjestönä ICCO:lla on kyky pitää huolta viestinnän luotettavuudesta. MTL:n jäsentoimistot ovat myös ICCO:n jäseniä. Christina Forsgård on oikea henkilö johtamaan järjestön etiikkatyötä. Hän on viestinnän ammattilainen, ymmärtää vastuun ja vapaan median merkityksen. Hän on myös perehtynyt keinoihin, joilla viestinnän luotettavuutta yritetään murentaa.

Alpo Räinä, MTL VIESTINTÄTOIMISTOJEN puheenjohtaja ja ICCO:n hallituksen jäsen.

Christina Forsgård on yrityksensä Netprofilen kautta tehnyt arvostettua työtä suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden viestinnän neuvonantajana ja valmentajana. Hän kuuluu digitalisaation varhaisiin omaksujiin ja on useilla sosiaalisen median vaikuttajalistoilla. Forsgård toimii myös markkinointiviestintäalan teknologiayritysten bisnesenkelinä. Lisäksi hänet on palkittu Finnish Security Award -palkinnolla Naisten Valmiusliiton Informaatiovaikuttamisen kurssista, jonka suunnittelusta ja johtamisesta hän vastasi.

Viestintätoimiston rooli on vaikuttamista, ja siksi nimenomaan meidän on tärkeää toimia vastuullisesti sekä torjua ja ennaltaehkäistä väärän tiedon leviämistä. Tässä ajassa eettisyydestä ja luotettavuudesta huolehtiminen on ihmisyyden säilymisen elinehto. Otan siksi tämän uuden tehtävän vastaan avoimella sydämellä ja suurena kunniana. Kansainvälisenä ICCO Ethics -edustajana tulen rummuttamaan vahvojen eettisten arvojen puolesta viestinnässä yhdessä ICCO:n muiden johtajien kanssa.

Christina Forsgård, Netprofilen perustaja ja osakas.

Eettiset arvot kytkeytyvät kiinteästi ICCO:n strategiaan. Christinalla on runsaasti kokemusta ja tarvittavia johtamistaitoja, jotka auttavat meitä nostamaan kansainvälisen keskustelun uudelle tasolle. Olen vakuuttunut, että Christina tulee toimimaan eettisten arvojen puolestapuhujana rehellisesti ja avoimesti, ja olen todella iloinen päästessäni työskentelemään hänen kanssaan.

Elise S. Mitchell, ICCO:n hallituksen puheenjohtaja.

Tämän uuden roolin kautta haluan painottaa, miten suuren arvon annamme eettiselle toiminnalle. Christina oli yksi avainpelaajista vuonna 2017 hyväksytyn viestinnän eettisiä toimintatapoja määrittelevän Helsinki Declarationin valmistelussa. Hänellä tulee olemaan merkittävä globaali asema, kun vastaamme tämän päivän ja huomisen haasteisiin.

Francis Ingham, ICCO:n ja Ison-Britannian viestintätoimistojen liiton PRCA:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja

  • Christina Forsgård, christina@netprofile.fi, puh. 040 5719192
  • Alpo Räinä, alpo.raina@mailand.fi, puh. 040 567 0212

ICCO toimii 66 maassa. Järjestö tarjoaa viestintäalan ammattilaisille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä ammattitaidon kartuttamiseen. Voit ottaa osaa sekä seurata viestinnän etiikkaan liittyvää keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella #PowerofEthics