Markkinointihenkisimmät insinöörit laittoivat hyvän kiertämään

Suomen markkinointihenkisin insinööri -palkinnon 2014 voittajat Mikko Kuitunen ja Harri Sjöholm lohkaisevat saamastaan 20 000 euron palkintosummasta lahjoitukset kahdelle Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden opiskelijalle. Lisäksi he palkitsevat opiskelijoiden nimeämän innovatiivisen opettajan.

Alkuvuodesta Markkinointiviestinnän toimistojen liitto MTL palkitsi vuoden 2014 markkinointihenkisimpisinä insinööreinä Mikko Kuitusen ja Harri Sjöholmin. Molemmat ovat TTY:n alumneja ja valmistuneet diplomi-insinööreiksi tuotantotalouden koulutusohjelmassa.

Palkitsevat lahjakkaita opiskelijoita

Kuitunen ja Sjöholm luovuttavat osan yhteensä 10 000 euron palkintosummistaan lahjoituksina opiskelunsa loppuvaiheissa oleville lahjakkaille, ansioituneille ja hyvin opinnoissaan edistyneille teollisuustalouden opiskelijoille. Näin he haluavat painottaa liiketaloudellisen osaamisen merkitystä insinöörityössä. Kuitusen ja Sjöholmin menestystarinat yritystoiminnassa ja Markkinointihenkisimmät insinöörit -palkinnon saaminen on hyvä osoitus siitä, että tekniikan ja talouden yhdistelmä tuottaa tulosta.

Lahjoituksen saavat opiskelijat Natalia Saukkonen, 24, Kuopio ja Markus Mäkelä, 26, Tampere. Innovatiivisena opettajana palkitaan professori Saku Mäkinen, jonka opetusala on teollisuustalous, erityisesti teknologia- ja innovaatiojohtaminen.

Mikko Kuitunen on Vincit Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Ohjelmistoyritys Vincit on kasvanut vajaassa kahdeksassa vuodessa kahdesta perustajasta lähes 150 työntekijän yritykseksi. Teollisuustalouden ja teknisen osaamisen yhdistelmä luo Kuitusen mukaan erinomaiset mahdollisuudet uuden liiketoiminnan luomiseen.

– Korkeasta osaamisesta ei ole itsessään mitään hyötyä ellei syntyneitä ideoita pystytä viemään markkinoille ja löytämään niille asiakkaita. Myynti ja markkinointi ei ole erillinen osasto vaan yrityksen sielu, jonka eteen täytyy jokaisen työntekijän ponnistella.

Harri Sjöholm on sarjayrittäjä, joka on vuonna 1988 perustanut liikkeenjohdon konsultointiin keskittyvän SWOT-Consulting Oy:n. Hän osallistui samalla myös vuonna 1990 perustetun Robit Rocktools Oy:n liiketoimintaan ja on toiminut sen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1998. Yhtiön tuotteita viedään yli 100 maahan. Sjöholm korostaa, että teollisuustalouden osaamista tarvitaan eri tasoilla yrityksissä suunnittelusta ja kehittämisestä yrityksen johtamiseen ja hallitustyöskentelyyn saakka.

– Markkinoinnin, talouden, asiakkuuksien ja liiketoiminnan logiikan ymmärrys on välttämätöntä niin pienyrityksille kuin suuryritysten toiminnassa, kaikilla eri tasoilla.

TTY:llä teollisuustalouden opetusta on tarjolla sekä tuotantotalouden eri pääaineissa että teknisille aloille kohdennettuina sivuaineina. Teollisuustalouden opetuksessa korostuu kokonaisvaltainen näkökulma yritystoimintaan, analyyttisyys ja ongelmanratkaisukeskeisyys. Opetus pohjautuu ajankohtaiseen tutkimukseen sekä tiiviiseen vuoropuheluun opiskelijoiden ja yritysten kesken.

Lisätietoj​a:

  • Miia Martinsuo, professori, laitosjohtaja, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 849 0895, miia.martinsuo@tut.fi
  • Mikko Kuitunen, Vincit Oy, puh. 040 589 8316, mikko.kuitunen@vincit.fi
  • Harri Sjöholm, Robit Rocktools Oy, puh. 0400 622 092, harri.sjoholm@robit.fi