20-vuotias Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailu uudistuu

MTV:n ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n yhteistyössä järjestämä Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa 20 vuotta sitten.

Tarinoiden luominen, niiden vaaliminen ja kerronnallisen osaamisen ylläpitäminen on kaikkien osapuolien yhteinen asia ja etu – niin mainonnan suunnittelijoiden, tuotantoyhtiöiden, mainostajien kuin mediankin. Ja ennen kaikkea tarinan vastaanottajien, yleisön, jolle tarinoita luomme.

toteaa MTV:n markkinointipäällikkö Ulla Koret

Mainosfilmien tarinat ovat vaikuttaneet ja liikuttaneet katsojia vuodesta toiseen. Kanavat, joissa mainostarinoita kerrotaan, ovat monipuolistuneet vuosien saatossa. Monikanavaisen tarinankerronnan aikakausi edellyttää myös Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailun uudistumista.

Monikanavaisen median pirstaloituneena aikakautena on syytä korostaa tarinan voimaa. Kilpailut edistävät tätä ajattelua ja nostavat mainonnallisen tarinan omaan arvoonsa, jatkossa vielä vahvemmin.

atkaa Tarja Virmala MTL:n toimitusjohtaja

Jatkossa Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailu jakautuu kahteen sarjaan: mainosfilmisarjaan ja uuteen monimediakampanjasarjaan. Molemmista sarjoista valitaan voittaja neljä kertaa vuodessa.

Monimediakampanjasarjaan ilmoittautuminen alkaa maaliskuun lopulla. Sarjaan osallistuminen edellyttää, että monimediakampanjassa on käytetty kahta MTV:n kanavaa. Kilpailusäännöt ja ilmoittautuminen kilpailuun aukeaa osoitteeseen www.spotti.fi/kps maaliskuun puolivälin jälkeen. Monimediakampanjasarja korvaa Kuukauden Parhaat Pikselit -kilpailun. Mainosfilmisarjaan osallistuminen säilyy ennallaan eli kilpailuun osallistutaan automaattisesti mainosfilmin näkyessä valtakunnallisesti MTV3-, Sub- ja/tai AVA-kanavilla.

Lisätiedot

MTV, Kaisa Sohlman
puh. +358 (0)10 300 5245
www.spotti.fi/kps

MTL, Tarja Virmala
puh. +358 (0)40 048 4693
www.mtl.fi/fi/kilpailut

Kuukauden Parhaat Sekunnit -kilpailusta

Kuukauden Parhaat Sekunnit on MTV:n ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton (MTL) yhteinen mainoskilpailu, jossa vaihtuvajäseninen raati arvioi edellisen kuukauden aikana ensiesityksensä saanutta tv-mainontaa. Kuukauden Parhaat Sekunnit on palkinnut ajankohtaista, idealtaan ja toteutukseltaan onnistunutta tv-mainontaa vuodesta 1994 lähtien. Tuorein voittaja, shortlista ja arkisto osoitteessa mtv.fi/spotti/kps.